Aanmelden

Scholing voor pleegouders

Als je net gestart bent of als je al een tijdje pleegouder bent, is en blijft ondersteuning in de vorm van bijscholing prettig. Niet alleen om kennis op te doen, maar ook om ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders. Daarom organiseert Jarabee regelmatig workshops en trainingen over diverse pleegzorg-onderwerpen.

Door de coronamaatregelen kunnen de fysieke workshops en trainingen helaas niet doorgaan. Zodra meer bekend is over het programma van 2021 laten we het weten. Heb je een vraag of wil je meer weten? Mail naar pleegouders@jarabee.nl. 

Online training: 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen'

Online cursus: 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind'

Online cursus: 'Contact met ouders'

Online training 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen'

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond 2, 9 en 16 februari van 19.30 - 21.00 uur
Update 26-01: vol, het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

Avond 1: Wat gebeurt er in ons brein?
Ieder mens ervaart wel eens stress. Elke deelnemer gaat ervaren wat daarvan de fysieke gevolgen kunnen zijn. Pleegkinderen weten bij uitstek van stress. Zij maakten immers al de ingrijpende gebeurtenis van een uithuisplaatsing mee. We gaan leren wat dit betekent voor de ontwikkeling van het brein en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

Avond 2: Wat merken we daarvan in ons pleeggezin?
Veel getraumatiseerde kinderen hebben geleerd het slechtste te verwachten en te denken van zichzelf en de mensen die voor hen zorgen. Deze opvattingen en verwachtingen zijn als een ‘onzichtbare koffer/rugzak’ die kinderen met zich meedragen, van pleeggezin naar pleeggezin, van school naar school en van de kindertijd naar de volwassenheid. Wat doen deze overtuigingen met ons als pleegouders?

Avond 3: Wat kunnen we doen?
We gaan oefenen en leren welke houding en aanpak helpend zijn om te zorgen voor getraumatiseerde kinderen en het kind helpen te herstellen.

De digitale training richt zich op het delen van kennis over trauma. Na de zomer hopen we in groepsverband in te kunnen zoomen op jullie eigen casuïstiek, in een fysieke bijeenkomst bij ons op kantoor. Hier leent de digitale setting zich niet voor.

 

Online leren: scholing om thuis te doen

Online cursus: 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind'

In de cursus leer je mogelijke oorzaken en uitingsvormen van onveilige hechting en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je leert ook wat het belang is van gezonde hechting en welk gedrag en welke reacties van pleegouders daaraan bijdragen. In de cursus maak je kennis met verschillende gedragingen van pleegkinderen en verschillende reacties van pleegouders hierop. Je oefent aan de hand van praktijksituaties, waarbij steeds de vraag is wat heeft dit kind nodig en hoe kan jij als pleegouder dit bieden. Je staat stil bij eigen mogelijkheden en valkuilen en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Online cursus: 'Contact met ouders'

Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met loyaliteit van je pleegkind of met de onmacht van ouders. De cursus voor pleegouders over Contact met ouders geeft je inzicht en tips die je helpen om het contact met ouders zo vorm te geven dat het de relatie met je pleegkind bevordert. 

Demo 
Wil je alvast zien hoe de cursus er uit ziet? Bekijk hier de demo.

Praktische informatie
Een online cursus duurt gemiddeld 2,5 uur. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je er mee aan de slag gaat. Tussentijds stoppen kan, je gegevens blijven bewaard. Wil je hier aan meedoen? Geef je op via pleegouders@jarabee.nl. Je ontvangt inlogggevens, waarna je aan de slag kunt.

Archief scholingsaanbod

Workshops en trainingen 2020

Workshops en trainingen 2019

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram