Aanmelden

Scholing voor pleegouders

Als je net gestart bent of als je al een tijdje pleegouder bent, is en blijft ondersteuning in de vorm van bijscholing prettig. Niet alleen om kennis op te doen, maar ook om ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders. Daarom organiseert Jarabee regelmatig workshops en trainingen over diverse pleegzorg-onderwerpen.

Programma: praktische workshops en trainingen 2022

Hieronder vind je het programma voor 2022. Klik op de titel voor meer informatie over de inhoud. Alle workshops en trainingen zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur. Aanmelden kan via pleegouders@jarabee.nl. Download hier het programma van 2022

Workshop Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), dinsdag 18 januari 2022

Workshop Tieners, dinsdag 29 maart 2022

Training Trauma, dinsdag 14 juni,21 juni en 28 juni 2022

Training Samenwerken met ouders, dinsdag 7* en 14 juli 2022

Training Seksualiteit, maandag 12 en 19 september 2022

Workshop LVB, maandag 3 oktober 2022

Workshop Social Media, dinsdag 15 november 2022

Workshop Eigen kinderen, maandag 12 december 2022

Online cursus: 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind'

Heb je een vraag of wil je meer weten? Mail naar pleegouders@jarabee.nl. Of kijk op pleegzorg.nl. Hier ontdek je de wereld van pleegzorg en ontwikkel je jezelf als pleegouder. En je ontmoet andere pleegouders in een besloten omgeving.


Workshop Foetaal Alcohol Syndroom, dinsdag 18 januari

Susan is 7 jaar en woont sinds 3 jaar in een pleeggezin. Susan heeft een vriendelijk koppie en is altijd vrolijk. Elk weekend fietst het hele pleeggezin naar opa en oma in het dorp verderop. Wanneer het gezin terugkomt van zomervakantie weet Susan ineens niet meer hoe zij moet fietsen. Ook lukt het Susan niet om net als haar leeftijdsgenootjes klok te leren kijken en hoe ze veters moet strikken.  

In Nederland worden elk jaar naar schatting meer dan vijfhonderd kinderen geboren met het foetaal alcoholsyndroom (FAS). Dit syndroom duurt een leven lang en is het directe gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Elk kind met FAS is natuurlijk anders, maar welke mentale en fysieke afwijkingen komen vaak voor? Hoe wordt de diagnose gesteld en welke vuistregels zijn er voor pleeggezinnen met kinderen met FAS? 

Tijdens de workshop leren we ook van de kennis van een ervaren pleegouder. Zij vertelt en informeert ons vanuit haar eigen 'pleegouder-carrière'.

Workshop Tieners, dinsdag 29 maart 2022

Barry is 15 jaar en woont al 4 jaar in het pleeggezin. De eerste jaren verliep de plaatsing prima, maar de laatste tijd valt zijn gedrag meer op. Hij rookt en drinkt al eens een biertje. Hij is steeds vaker in de buurt van een stel jongens die rottigheid uithalen. In het weekend komt hij veel te laat thuis en regelmatig weten pleegouders niet meer waar hij is. Het lijkt of er over elke regel een strijd moet ontstaan. Ook meldt school dat hij spijbelt. Als pleegouders hiernaar vragen, reageert hij furieus: “Jullie bemoeien je overal mee! Ik ga wel naar mij eigen moeder; zij doet niet zo lastig!” 

Soms lijkt het of je (pleeg)tiener niets hoort van wat je zegt. Je lijkt nauwelijks nog contact met hem te kunnen krijgen. Om gek van te worden. Het is zo’n beetje de heftigste periode in de ontwikkeling van een mensenlichaam: de puberteit. Je zou ook kunnen zeggen ‘wegens verbouwing tijdelijk gesloten’, want tieners lijken soms totaal onbereikbaar en dat heeft alles te maken met het groeiproces dat intussen van binnen gaande is. Dat begint al in de periode van 10 tot 14 jaar: er wordt meer van de geslachtshormonen oestrogeen en testosteron aangemaakt. Daardoor treden niet alleen uiterlijke veranderingen op (lichaamsbeharing, veranderingen in de zweetklieren, baard in de keel bij jongens, borstvorming bij meisjes), maar veranderen ook de hersenen ingrijpend.  Nog heftiger geldt dit voor pleegkinderen in de tienertijd.  

We leren deze avond over het puberbrein en wat daarbij hoort. Ook zoomen we in op jullie eigen praktische vragen.


Training Trauma, dinsdag 14, 21 en 28 juni 2022

Let op: Het programma is een geheel; het is niet mogelijk losse avonden te volgen.   

Pleegdochter Shelley is net 13 jaar geworden. Ze woont sinds haar 8e bij pleegouders en hun twee jonge kinderen van 5 en 8 jaar. Problemen stapelen zich op: Shelley gaat haar eigen gang. Ze luistert niet en veroorzaakt overal conflicten. Ze is al eens opgepakt voor winkeldiefstal. Aanvankelijk een meegaand meisje: vriendelijk en onopvallend. Op dit moment zijn er overal problemen: Ze liegt en fantaseert op school en thuis. Ook vriendinnen heeft ze niet. Ze maakt nauwelijks contact met leeftijdsgenoten. In het gezin heeft ze de andere kinderen wel eens geslagen. Aan tafel is ze stil en teruggetrokken. Ze lijkt voortdurend op haar hoede en komt zenuwachtig over. Voor de vorm zegt ze soms 'sorry', omdat het moet.

In greep uit de onderwerpen tijdens de training:

 • Wat gebeurt er in het brein van het getraumatiseerde kind? 
 • Wat merken we daarvan in ons pleeggezin? 
 • Wat doen deze overtuigingen met ons als pleegouders? 
 • Wat kunnen we doen?

We gaan oefenen en leren welke houding en aanpak helpend zijn om te zorgen voor getraumatiseerde kinderen.

Training: Samenwerken met ouders, dinsdag 7* en 14 juli 2022

Let op: Deze training bestaat uit twee onderdelen:
deel I) kennis
deel 2) praktische handvatten om het contact met ouders te verbeteren
 

De moeder van Romy is nooit op tijd en zelfs vaak op de verkeerde dag voor de bezoekregeling. Pleegmoeder: 'Ze snapt niet dat dit voor Romy erg moeilijk is, ze is dan de hele dag verdrietig.' Wanneer er een bezoek is, vindt moeder het lastig om iets te bedenken om te gaan doen. Ze kijkt veel op haar telefoon. Wel lukt het haar om samen met pleegmoeder en Romy een spelletje te doen.    

Met een pleegkind in huis heb je als pleegouder ook altijd te maken met de ouders van je pleegkind. En het kan soms best een zoektocht zijn hoe je goed vorm geeft aan het contact met ouders, hoe je omgaat met loyaliteit van je pleegkind of met de onmacht van ouders. Hoe ga je als pleegouder om met ouders en/of je pleegkind tijdens, voor en na de bezoeken? Wat kun je doen wanneer ouders de afspraken niet nakomen? Met de kennis (verkregen uit deel 1) op zak gaan we verder aan de slag met samenwerken, contactmomenten en bezoekregeling met ouders. 

*Voor het eerste deel van de training kunnen deelnemers er voor kiezen om een kennissessie bij te wonen, óf een online training te volgen. Aanmelden kan via pleegouders@jarabee.nl. 

Training Seksualiteit, maandag 12 en 19 september

Carlijn van 8 jaar is bij Saskia en Martin komen wonen. Pleegouders wisten van het seksueel misbruik in haar verleden. Ook hun twee dochters van 12 en 14 jaar weten ervan. Zo kunnen ze allemaal rekening houden met wat ze heeft meegemaakt. Het pleeggezin werd daardoor extra gemotiveerd om Carlijn te helpen door het bieden van een liefdevolle en warme plek. Het eerste jaar past Carlijn zich probleemloos aan. Zij valt niet op en presteert goed op school. Nu ze bijna 10 jaar wordt, merken Saskia en Martin dat ze best wel veel gericht is op mannen en vooral op de jongens uit haar klas. ’s Nachts horen ze haar veel uit bed en steeds vaker heeft ze moeite om zich aan afspraken te houden. Carlijn kan verstijven als haar een directe vraag wordt gesteld.   

1e avond: over de seksuele ontwikkeling... 

 • Hoe verloopt de normale seksuele ontwikkeling voor het kind van 0 tot 18 jaar? 
 • Wat zijn onze eigen normen en waarden? 
 • Hoe geven we vorm aan de seksuele opvoeding van onze (pleeg)kinderen? Wat vraagt de huidige maatschappij? 
 • Wat is gezond of grensoverschrijdend gedrag? Hoe weten we wat nog aanvaardbaar is? 

 2e  avond: over seksueel misbruik... 

 • Wat zijn mogelijke signalen van seksueel misbruik?
 • Welke gevolgen heeft het misbruik voor het kind?
 • Wat betekent de opvang van een seksueel misbruikt kind voor jullie gezin?
 • En hoe kunnen we een veilige omgeving voor het hele pleeggezin realiseren?  

Beide avonden is er voldoende ruimte om vragen in te brengen.  

Workshop LVB, maandag 3 oktober 2022 

Rik is een jongen van 8 jaar. Hij heeft een IQ van 65. Rik woont bij moeder en stiefvader. Na huiselijk geweld tussen moeder en stiefvader is Rik in een pleeggezin geplaatst. Rik ziet er leuk uit. Hij is verlegen en zoekt weinig contact met zowel de pleegouders als zijn pleegzusje van 3 jaar. Hij speelt graag met klei en geniet van schommelen en filmpjes kijken. Verder is hij graag op zijn slaapkamer waar hij torens van duplo bouwt. Als dit niet lukt, wordt hij driftig en gooit de blokken door de kamer. Hij wordt met een busje opgehaald voor school: het lukt hem nooit om op tijd zijn boterham op te hebben. En altijd is zijn jas zoek...

Dat iemand een Licht Verstandelijke Beperking heeft, is aan de buitenkant lang niet altijd te zien, dus wordt er niet vanzelf rekening mee gehouden. De kenmerken van een Licht Verstandelijke Beperking betreffen maar voor een gedeelte het IQ. Want op meerdere, verschillende leefgebieden zijn er beperkingen. Deze zijn met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar. Als ons pleegkind en/of zijn ouder overvraagd wordt, kan dat veel gevolgen hebben voor zijn functioneren. Vooral in onze snel veranderende samenleving lukt het moeilijk aan te blijven sluiten. 

Vraag aan ons is: 'Hoe kun jij mij helpen?' Daar gaan we deze avond mee aan de slag. 

Workshop Social Media, dinsdag 15 november 2022

Evi is 14 jaar en woont nu 4 maanden in een  pleeggezin. Vanaf dag een zien pleegouders dat ze de hele dag rondloopt met haar telefoon in haar hand. Elke avond is het strijd, want ze wil absoluut niet zonder telefoon naar bed. Wat Evi precies uitspookt met haar telefoon weten pleegouders niet precies. Evi heeft meerdere accounts op Facebook, Instagram, Snapchat en is continu bezig met het bijhouden van alle berichten. Bang om wat te missen en buitengesloten te worden. Evi volgt veel influencers en besteedt uren aan het maken van ‘perfecte’ selfies op haar slaapkamer. Op een avond is Evi ineens helemaal overstuur. Er blijken naaktfoto’s van haar uitgelekt te zijn en ze worden in de hele school rondgestuurd. 

Wat houdt (pleeg)jongeren anno 2022 bezig op social media? Zeggen de termen vloggen, bingewatchen en tik-tok je iets? Onze (pleeg)kinderen behoren tot de 'generatie swipe': een generatie die volledig online opgroeit met hun smartphone altijd paraat. Internet is net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Social media heeft tal van mogelijkheden: muziek luisteren, appen, gamen, enzovoort. Bovendien is het tegenwoordig de manier om sociale contacten te maken en te onderhouden. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige risico’s en komen termen als sexting, flaming en cyberpesten voorbij.

Aan pleegouders de belangrijke taak om hun pleegkind mediawijs te maken. Maar hoe? Is het wijs om te begrenzen en te contoleren? Of is vertrouwen belangrijk en leren ze door te experimenteren? Op de hoogte blijven over social media is in ieder geval een must. Na het volgen van deze workshop ben je helemaal op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van social media. We geven antwoord op bovenstaande vragen en geven ruimte voor eigen casuïstiek.

Workshop Eigen Kinderen, maandag 12 december 2022

Patrick is de oudste zoon van pleegouders. Hij is 11 jaar. Als hij uit school komt, smijt hij z’n tas in de hoek. Hij is het spuugzat en heeft het helemaal gehad met de pleegzus van 9 jaar. Ze heeft altijd gezanik met de pleinwacht. En als er ergens ruzie is, is ze er altijd bij betrokken. Iedereen kan dan een grote mond krijgen en de woorden die ze dan schreeuwt. Om je dood te schamen. En het meest vervelend is dat ze de hele tijd probeert met zijn vrienden te lonken. Laat ze toch oprotten…

Kinderen van pleegouders hebben wisselende ervaringen met hun tijdelijke pleegbroers of –zussen. Een aantal eigen kinderen is in de war doordat de plaatsing heel snel of onverwacht ging en doordat enkele gewoontes in het gezin veranderden. Negatieve emoties worden opgeroepen als het pleegkind moeilijk of wisselend gedrag vertoont. Een pleegkind dat zich te meegaand opstelt, vinden eigen kinderen ook vervelend. De moeilijke omstandigheden van het pleegkind roepen bij de eigen kinderen soms heftige emoties op: van mededogen met het kind tot verontwaardiging om wat het is aangedaan. Sommige eigen kinderen maken zich ook zorgen dat de plaatsing hun ouders te veel zal belasten. (onderzoek universiteit van Amsterdam; 2013)” 

 • Wat vraagt het van de (pleeg)ouders om hun kind goed te begeleiden en ondersteunen? 
 • Hoe bewaak je de balans en mag je als (pleeg)ouder onderscheid maken? 

In deze workshop komen bovenstaande vragen uitgebreid aan de orde.

Online cursus: 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind'

In de cursus leer je mogelijke oorzaken en uitingsvormen van onveilige hechting en de gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je leert ook wat het belang is van gezonde hechting en welk gedrag en welke reacties van pleegouders daaraan bijdragen. In de cursus maak je kennis met verschillende gedragingen van pleegkinderen en verschillende reacties van pleegouders hierop. Je oefent aan de hand van praktijksituaties, waarbij steeds de vraag is wat heeft dit kind nodig en hoe kan jij als pleegouder dit bieden. Je staat stil bij eigen mogelijkheden en valkuilen en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Praktische informatie
Een online cursus duurt gemiddeld 2,5 uur. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je er mee aan de slag gaat. Tussentijds stoppen kan, je gegevens blijven bewaard. Wil je hier aan meedoen? Geef je op via pleegouders@jarabee.nl. Je ontvangt inlogggevens, waarna je aan de slag kunt.

Archief scholingsaanbod

Workshops en trainingen 2021: niet doorgegaan vanwege corona

Workshops en trainingen 2020

Workshops en trainingen 2019

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram