Aanmelden

Maak kennis met de pleegouderraad

De pleegouderraad (POR) is een onafhankelijk overleg-, advies- en medezeggenschapsorgaan van en voor pleegouders. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle pleegkinderen en pleegouders van Jarabee.

Jouw input als pleegouder is daarom zeer welkom! Jouw ervaringen en vragen helpen ons om de juiste onderwerpen te bespreken! Heb je interesse om lid te worden van onze raad? Of zijn er zaken die je onder de aandacht wil brengen? Stuur dan een e-mail naar jarabee.por@outlook.com.

Wat doet de POR?

Om de belangen van pleegouders zo goed mogelijk te behartigen kijkt de POR naar de ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg in ruime zin. Denk aan politiek, financieel, maatschappelijk en organisatorisch. Zij doet dat met een speciale blik: die van de pleegouders. De POR overlegt met Jarabee, gemeentes en andere betrokken instanties,. Zij adviseert Jarabee gevraagd en ongevraagd over zaken die voor pleegouders van belang zijn en communiceert over onderwerpen die voor pleegouders en Jarabee er toe doen. De adviezen die de POR inbrengt, zijn gebaseerd op de ervaringen en mening van pleegouders. Individuele belangenbehartiging van pleegouders behoort niet tot de taken van de raad. De POR kan wél helpen de weg in de organisatie van Jarabee – maar misschien ook wel daarbuiten - te vinden. De POR van Jarabee bestaat uit minimaal drie en maximaal negen pleegouders.

Thema's tijdens vergaderingen

De POR vergadert gemiddeld één keer in de acht weken. De leden en Jarabee bepalen de thema’s voor de bijeenkomsten. Voorbeelden zijn het pleegcontract, financiële vergoedingen, wachtlijsten, klachtbehandeling, of veranderingen in de jeugdhulpverlening.
De afgelopen periode hebben we als POR wat mogen betekenen door:

  • Het organiseren van thema avonden, zodat pleegouders elkaar kunnen ontmoeten en verder leren over diverse onderwerpen, zoals sensorische informatieverwerking;
  • Starten met koffieochtenden en –avonden om zo ervaringen van pleegouders onderling te kunnen uitwisselen. Wil je hier meer over weten? Laat het weten via jarabee.por@outlook.com;
  • Meedenken en meewerken aan de Pleeggezindagen.

Een POR-vergadering is openbaar. Wil je een keer deelnemen aan de vergadering, dan kun je je aanmelden via jarabee.por@outlook.com.

Hartelijke groet,
namens alle leden van de POR

Geke, voorzitter
Chantal, lid
Olga, lid

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram