Aanmelden

Leerkrachten en docenten

Als leerkracht doe je veel voor kinderen. Je staat vaak voor uitdagingen en bij sommige uitdagingen is er extra hulp nodig. Jarabee is op verschillende manieren verbonden met scholen en werkt op die manier aan een stabiele situatie voor kinderen.

Ambulante ondersteuning

Jarabee ondersteunt in het vinden van oplossingen wanneer zich bij kinderen problemen voordoen op sociaal en/of emotioneel gebied. Daarin bieden we maatwerk. We stemmen af op de behoefte van het kind, ouders en ook van de school. Dit kan bijvoorbeeld door observaties in de klas, individuele begeleiding thuis of op school, oudergesprekken en coaching. Het uiteindelijke doel is dat het kind weer aan leren en ontwikkelen toekomt. En dat jij als leerkracht, de begeleiders, maar ook ouders en kind zonder specialistische hulp verder kan.

Onze ambulante ondersteuning is er ook op gericht de school zelf sterker te maken. Dat doen we door coaching, training en het bieden van concrete handvatten waarmee leerkrachten, andere professionals of vrijwillige begeleiders zelf aan de slag kunnen. Zo ontstaat er een veilige, positieve leeromgeving waarin ieder kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

Lees hier het praktijkvoorbeeld van basisschool De Vlinder in Enschede.

School-zorgondersteuning

In Hengelo is op dit moment op enkele reguliere basisscholen een school-zorgondersteuner actief. De gemeente Hengelo draaide in de eerste helft van 2018 een pilot op vier reguliere basisscholen. Het doel: vroegtijdig problemen van kinderen of gezinnen signaleren en hen van hulp voorzien. Een team van Mediant, GGD-Twente en Jarabee is daarvoor een dagdeel per week op de scholen aanwezig. Na een succesvolle pilot wordt de inzet van de school-zorgondersteuners dit schooljaar ('18-'19) voortgezet.

Bekijk dit korte filmpje met uitleg over OJA.

Bekijk hier de factsheet over Onderwijs-zorg arrangementen.

Lees hier meer over de school-zorgondersteuners in Hengelo.

Consultatie

Veel professionals krijgen te maken met problematiek in de jeugdhulp. Medewerkers van Jarabee met diverse achtergronden en expertises werken graag samen met iedereen die hier mee te maken heeft en vragen heeft over jeugdhulp. Dit kan bijvoorbeeld het ondersteunen van professionals en gezinnen in het uitzoeken van de juiste hulp zijn. Voor collegiaal overleg is er dagelijks tussen 12.00 en 17.00 uur een gedragswetenschapper bereikbaar via 0900 – 527 22 33.

Trainingsaanbod professionals

Voor professionals bieden we een speciaal scholingsaanbod met workshops, trainingen en e-learnings. Klik hier om te zien of er iets voor je bij zit. We delen graag onze expertise met je.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram