Aanmelden

Jonge kind

Binnen Jonge Kind zijn verschillende behandelingsmogelijkheden: Ambulante ondersteuning jonge kind inclusief systeemgericht diagnostiek en Onderwijs-Zorgklas. Naast deze behandelingen is ook maatwerk mogelijk. Staat wat je zoekt hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via 0900 - 527 22 33.

Ambulante ondersteuning jonge kind inclusief systeemgerichte diagnostiek

Om gezinnen met kinderen tussen de 0 en 6 jaar met complexe gedrags- of ontwikkelingsproblemen beter te begeleiden en behandelen, wordt de zorg voor deze kinderen en hun ouders in hun eigen omgeving georganiseerd. Bij ambulante ondersteuning van jonge kinderen en het gezin vinden drie processen gelijktijdig plaats: ondersteuning, diagnostiek en advies. Dat gebeurt in de eigen omgeving van het kind (thuis, peuterspeelzaal, kinderopvang, school etc.)

Resultaat van de hulp

Er worden specifieke diagnostische vragen beantwoord middels observaties, vragenlijsten en psychologisch onderzoek. Er wordt zicht geboden op de aard, ernst en mogelijke verklaringen voor het ervaren probleemgedrag. Met als eindresultaat een heldere diagnostische beeldvorming t.b.v. begeleiding, behandeling, indicaties, en/of (vervolg)traject. Ouders/opvoeders krijgen vanaf de start en lopende het traject handvatten en advies, gericht op het verbeteren of oplossen van knelpunten in de opvoedingssituatie/(voor-)schoolsituatie. Ouders/opvoeders kunnen op eigen kracht de opvoeding weer aan waardoor de ontwikkeling en de veiligheid van het kind is hersteld/verbeterd.

Duur en frequentie

De ambulante ondersteuning bij jonge kinderen en het gezin bedraagt gemiddeld 6-9 maanden. Frequentie van de contactmomenten; van twee keer per week tot een keer per twee weken, in afstemming met ouders/opvoeders. Voor de systeemgerichte diagnostiek wordt gestreefd om binnen 12 weken antwoord te kunnen geven op de diagnostische vragen. Dit gebeurt middels testdiagnostiek, systeemgerichte gesprekken, gerichte observaties in de leefomgeving van het gezinssysteem.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B (OB3BIJ) + Ondersteuningsbehoefte 4B (OB4BIJ) of JOH06/JOH07 + Diagnostiek (DIAGJ)

Onderwijs-zorgklas

Binnen de onderwijs-zorgklas verblijven kinderen van 4 tot 7 jaar met complexe gedrags-, ontwikkelings-, en opvoedproblemen en in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. Een reguliere of een speciale onderwijssetting is onvoldoende toereikend, omdat kinderen zowel op het gebied van onderwijs als zorg ondersteuning nodig hebben. Het betreft een samenwerking tussen Jarabee en Attendiz.

Resultaat 

Vermindering van de gedrags-, ontwikkelings- en opvoedproblemen, waardoor de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Tevens is er een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg voor het kind in combinatie met afstemming en ondersteuning in de thuissituatie. Er is een duidelijk diagnostisch beeld van het kind en de gezinssituatie. Het einddoel is dat het kind weer (speciaal) onderwijs kan volgen, zonder of met zo min mogelijk hulpverlening.

Duur

Rond de 10-12 maanden, maximaal 5 dagen per week. Het betreft een verblijfsfunctie inclusief accommodatielasten.

Productcode

Dit aanbod is maatwerk wat in onderling overleg afgestemd kan worden.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram