Aanmelden

HKZ certificaat weer behaald!

Jarabee is weer geaudit aan de normen van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Elke keer toch een enerverende gebeurtenis, omdat er stevig wordt getoetst of we onze zaken op orde hebben. Denk bijvoorbeeld aan documentbeheer, personeelsbeleid, controle op werkafspraken én of deze ook zo worden uitgevoerd. Maar ook de veiligheid voor de cliënten en onze medewerkers, de kwaliteit van onze jeugdzorg, hoe gaan we om met klachten, hoe hanteren we de AVG wetgeving en ga zo maar door.

Voor de komende drie jaar hebben we weer een geldig HKZ-certificaat. We kregen in de terugkoppeling van de auditor inzichten en aanbevelingen om te groeien als lerende organisatie. Ook kregen we waardering én complimenten voor de drive en passie van onze medewerkers voor de jeugdhulpverlening.

Trots!

Het behalen van het HKZ-keurmerk is een bevestiging van onze inzet. Onze inzet, die dag in - dag uit wordt gedaan en daarmee de continuïteit van zorg en kwaliteit borgt. De kern van onze taak die elke dag nodig is om het certificaat te mogen blijven voeren. We zijn dan ook erg trots op onze collega's. Bedankt!

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram