Aanmelden

Een goede relatie tussen pleegouders en ouders is cruciaal

Pleegouders Jur en Joy Winkels hebben inmiddels ruime ervaring met de omgang met ouders. Voor ieder pleegkind is een goede verstandhouding tussen ouders en pleegouders van groot belang. Kinderen hebben antennes waarmee ze feilloos aanvoelen als je zijn of haar ouders veroordeeld. Dit heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd weten we dat samenwerking lang niet altijd probleemloos verloopt.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram