Aanmelden

Training: zorgen voor getraumatiseerde kinderen

De training 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' richt zich op gezinshuisouders en professionals die pleegouders ondersteunen. Opvoeden met kennis van trauma vergroot het gevoel van een getraumatiseerd kind dat hij of zij de moeite waard is en vergroot zijn of haar gevoel van veiligheid. Leer in een aantal dagdelen getraumatiseerde kinderen te begeleiden in het veranderen van disfunctionele opvattingen en gedrag, zodat ze weer toekomen aan ontwikkelen.

Wanneer en voor wie:

Voor professionals die pleegouders ondersteunen:

Er is op dit moment nog geen nieuwe datum.
Opleider: Leercoaches Jarabee
Investering: € 295,- inclusief werkmap

Na afloop van de training:

- Weet je wat trauma is, de invloed van trauma op het brein en wat dissociatie is.
- Herken je gedragskenmerken van getraumatiseerde kinderen en begrijp je de relatie tussen hechting en trauma.
- Heb je kennis van de onzichtbare koffer, de cognitieve driehoek en de Window of tolerance.
- Heb je handvaten om de theorie in praktijk te brengen.
- Heb je aandacht voor het zorgen voor jezelf.

Certificering

Voor de beroepsregistratie SKJ zijn 12 punten te behalen in de categorie 'formeel leren' (voorheen 'opleidingstraject' genoemd). Tussen de trainingsdagen krijg je huiswerkopdrachten mee en de laatste trainingsdag sluiten we af met een toets.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via academie@jarabee.nl. De trainingen vinden plaats in het personeelsrestaurant van Jarabee aan de Helene Mercierweg 5 in Hengelo. Er is plek voor 25 deelnemers.

Jarabee Academie

De training valt onder het opleidingsaanbod van de Jarabee Academie. Bij de Jarabee Academie bieden we een inspirerende leeromgeving waar professionals zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling. Daarnaast biedt de Jarabee Academie op regelmatige basis kennissessies en trainingen aan voor medewerkers en externe professionals. Hiermee versterken we ons specialisme en dat van anderen.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram