Aanmelden

Deskundigheidsbevordering

Bij Jarabee geloven we in innovatie en het up-to-date houden van je vakkennis. We delen onze expertise graag met de professionals waar we mee samen werken. Vanuit de Jarabee Academie bieden we trainingen, kennissessies, workshops en e-learnings aan voor leerkrachten, gezinshuisouders, pleegouders en andere professionals die werken met kinderen en jongeren met complexe problematiek.

Trainingsaanbod

In 2022 bieden we de volgende training aan:

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

De training biedt praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van getraumatiseerde kinderen.
Voor wie: professionals die pleegouders ondersteunen.
Wanneer: in verband met corona nog geen nieuwe datum gepland.

Meer informatie

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

De training biedt praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de getraumatiseerde leerling.
Voor wie: leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers.
Wanneer: in verband met corona nog geen nieuwe datum gepland.

Meer informatie 

Opleiding VHT en VIB

Professionals die te maken hebben met opvoedingsvragen of –problemen, hebben veel baat bij video-hometraining of video-interactiebegeleiding. Jarabee biedt de opleidingen voor VHT’er en VIB’er aan voor professionals in de werkvelden onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening. Na afronding van de opleiding kunnen professionals de methodiek zelfstandig uitvoeren in gezinnen met uiteenlopende problematiek. Ben je geïnteresseerd in een opleiding VHT of VIB? Lees hier meer informatie over de mogelijkheden.

Jarabee Academie

Als zorgprofessional in de jeugdzorg is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen in je vakgebied en beroepskennis verrijken en beroepsregistratie te behalen en behouden. De Jarabee Academie ondersteunt de medewerker in zijn of haar ontwikkeling als vakbekwame en autonome professional. Dit doen we door deskundigheidsbevordering aan de hand van een scholingsaanbod. Hierbij ondersteunen we door reflectie en andere vormen van leren. 

Ons scholingsaanbod voor professionals valt onder het opleidingsaanbod van de Jarabee Academie. Bij de Jarabee Academie bieden we een inspirerende leeromgeving waar professionals zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling.

De Jarabee Academie is CRKBO gecertificeerd. Hiermee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Voor interne en externe deelnemers voor een opleiding, training of cursus bij de Jarabee Academie gelden deze algemene voorwaarden.

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram