Aanmelden

Criteria voor pleegouderschap

Iedereen, ouder dan 21 jaar, kan in principe pleegouder worden. Wél moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Er wordt een verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor de Kinderbescherming voor je aangevraagd en eventueel een medische verklaring. Je biedt een stabiele leefsituatie voor een pleegkind.

Denk bij onstabiele situaties aan een verhuizing, zwangerschap, schuldhulpverleningstraject etc. In deze situaties is pleegzorg (nog) niet passend, mogelijk in de toekomst wel. Tot slot hanteren we de landelijke kwaliteitscriteria voor het pleegouderschap. Op basis van deze zes criteria wordt besloten om al dan niet met pleegouders samen te (blijven) werken.

Jarabee toetst herhaaldelijk of zij in staat zijn om:

Het kind een veilige plek bieden

Pleegkinderen hebben schade opgelopen in hun ontwikkeling. Een kind is veilig als het structureel kan rekenen op een volwassene die een veilige omgeving biedt, die voorziet in fysieke en emotionele behoeften. De pleegouder is in staat om het kind te beschermen tegen gevaar en daarin ook continuïteit en voorspelbaarheid te bieden. Bij Jarabee werken we met een veiligheidschecklist. De veiligheidschecklist wordt ingevuld tijdens de screening van bestandsgezinnen en bij de start van een netwerkplaatsing. Dit wordt jaarlijks herhaald.

Open en duidelijk zijn in de contacten

Pleegouders zijn in staat tot het onderhouden van positieve contacten met hun eigen gezinsleden, met buren en anderen in hun omgeving, met onder anderen artsen, leerkrachten (en dergelijke) en doen dat dus ook met pleegkinderen en de familie van de kinderen. Pleegouders zijn in staat tot luisteren, kort vertellen, vragen stellen, problemen verduidelijken, gedragingen beschrijven en eigen en andermans gevoelens onderkennen. Tevens kunnen ze met kinderen en volwassenen praten zonder tegen hen te preken, hen te veroordelen, te klagen of hen belachelijk te maken. Het is belangrijk dat pleegouders uitkomen voor hun gevoelens. Ook is het van groot belang om informatie uit te kunnen wisselen met mensen die anders denken dan zij zelf. Met mensen die door hun levenservaring, leeftijd, cultuur, waarden en normen en mogelijkheden, een andere kijk op verschillende zaken hebben.

Samen te werken als een team en het delen van opvoederschap

Pleegouders delen het opvoederschap met de ouders en familie van het kind. Dit gebeurt niet altijd via directe contacten maar ook via de gevoelens van het kind over zijn familie. Pleegouders delen ook de zorg en planning rondom kinderen met Jeugd & Opvoedhulp; Jeugdbescherming Overijssel en Jarabee. Zij zijn dus in staat om als een team samen te werken en kunnen kinderen helpen al die verschillende belangrijke mensen een plaatsje te geven in hun leven.

Kinderen te helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen

Kinderen die verwaarloosd, mishandeld of misbruikt zijn, geven zichzelf vaak de schuld van de problemen in hun gezin. De afwijzing door hun familie en soms ook door andere pleeggezinnen heeft ertoe geleid dat het kind negatief over zichzelf denkt. Het kind is ook verward: Wie ben ik eigenlijk? Bij wie hoor ik thuis? Pleegouders helpen kinderen hun levensgeschiedenis te begrijpen. Ze kunnen ermee omgaan op een niet- veroordelende manier. Dus op een manier die het kind helpt zich goed te voelen over zichzelf.

Kinderen te helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen

Misbruikte, mishandelde of verwaarloosde kinderen hebben door toedoen van volwassenen schade opgelopen. Ze hebben geleerd dat geslagen worden wel pijn doet, maar meestal beter is dan helemaal geen aandacht krijgen. Deze kinderen verwachten dat hun pleegouders ook lichamelijk geweld tegen hen zullen gebruiken. Als dat gebeurt lopen ze nog meer schade op. Het is van wezenlijk belang dat pleegouders deze cirkel doorbreken. Pleegouders geven het kind aandacht en helpen het kind zijn gedrag te veranderen. Zij doen dat zonder te kwetsen, te slaan of andere pijnlijke straffen te gebruiken.

Een inschatting te maken van de uitwerking die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft

Het toevoegen van een nieuw gezinslid heeft invloed op elk lid van dat gezin. Het heeft gevolgen voor de verdeling van tijd en aandacht, voor ruimte en verantwoordelijkheden en de besteding van de financiën. Pleeggezinnen laten zien dat ze in staat zijn de gevolgen in te schatten van een nieuw gezinslid op de gezinsrelaties. Ook geven ze aan hoe ze de mogelijk te verwachten spanningen het hoofd zullen bieden. Pleegouders kunnen omgaan met afscheid en verlies. Ze hebben de verliezen in hun eigen leven ervaren en deze voldoende verwerkt.

Wil je na het lezen van deze criteria je direct aanmelden voor een informatieavond? 

Bekijk dan de informatie over pleegouder worden. 

Stel vrijblijvend een vraag

Heb je na het lezen een vraag over het pleegouderschap? Stel deze gerust via het formulier.

E-mail
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Naam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vraag / opmerking
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zonder dit veld aan te vinken kunnen wij uw vraag niet behandelen. Overweeg ons te bellen
Zonder dit veld aan te vinken kunnen wij uw vraag niet behandelen. Overweeg ons te bellen
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram