Aanmelden

Consultatie

Consultatie binnen Jarabee kan variëren van een telefonisch overleg of e-consult tot observatie of een training en voorlichting. Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden.

Naast deze behandelingen is ook maatwerk mogelijk. Staat wat je zoekt hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via 0900 - 527 22 33.

Consultatie

Hulpverleners in de jeugdzorg, medewerkers CJG of wijkteams, passend onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen etc. Allemaal gespecialiseerde professionals die regelmatig behoefte hebben aan het consulteren van een jeugdzorgprofessional over een kind en/of gezin. Doel van dit gesprek: vraagverheldering, probleemanalyse en afstemming voor de te leveren zorg of toevoegen van specialistische kennis. Jarabee kan vanuit haar expertise het voorliggende veld versterken zodat daar de juiste zorg geleverd kan worden. Dichtbij de cliënt en zijn omgeving.

Resultaat van de hulp

Vroegtijdige herkenning en signalering. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur. Toevoegen van specialistische kennis aan voorliggende voorzieningen, versterken van professionals, gezinnen en hun netwerken.

Duur

Eenmalig of kortdurende deelname aan multidisciplinaire overleggen, telefonisch overleg, E-consult (Skype), observatie, voorlichting etc.

Productcode

Hbo-medewerker: JOH45, JOH46 (hbo+) of consultatie hbo (CHBOJ). Wo-medewerker*: JOH47, JOH48 (wo+) of consultatie wo (CWO1J).
* Een gedragswetenschapper is betrokken bij de consultatie.

Training

Het verzorgen van trainingen op basis van opgebouwde specialistische kennis. De kennis wordt op deze wijze breed beschikbaar gemaakt voor professionals. Problematiek kan hierdoor in een eerder stadium van hulpverleningstrajecten gesignaleerd dan wel behandeld worden.

Resultaat van de hulp

Het realiseren van een toename van de kwaliteit van jeugdzorg door het vergroten van kennis bij professionals.

Duur

Op aanvraag

Productcode

Niet van toepassing

Jarabee biedt trainingen op het gebied van problematische gezinsverhoudingen/ opvoeding, complexe scheiding, trauma & gehechtheid, veiligheid & seksualiteit, vervangend opgroeien en jong ouderschap.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram