Aanmelden

Behandelplein

Welkom bij het behandelplein van Jarabee! In het behandelplein zijn verschillende behandelinterventies ondergebracht. Jeugdigen en hun belangrijke betrokkenen ontvangen hierdoor snel, efficiënt en integraal een behandeling. Binnen het behandelplein is maatwerk mogelijk en kunnen verschillende interventies binnen één traject gecombineerd worden.

Behandeling via het behandelplein

Individuele behandeling bij Jarabee is gericht op het verwerken van moeilijke gebeurtenissen, het omgaan met moeilijke situaties en het versterken van de identiteitsontwikkeling bij kinderen en jongeren in zowel ambulante zorg als pleegzorg en verblijf.

Behandeling wordt ingezet omdat jeugdigen soms opgroeien in bijzondere levensomstandigheden die logischerwijs maken dat er klachten bij de jeugdige ontstaan. De behandeling is gericht op het opdoen van vaardigheden, het leren omgaan met en het geven van betekenis aan deze bijzondere levensomstandigheden zodat de ontwikkeling van de jeugdige gewaarborgd wordt.

De behandelaar sluit aan bij de krachten van de cliënt en diens gezinssysteem. Er wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden zodat de jongere weer verder kan; thuis, op school en richting zelfstandigheid. Het behandelkader wordt zodanig neergezet dat het uitzicht geeft op verbetering en vermindering van de problemen. Het geeft een andere betekenis aan gedragingen en klachten. Samen met de jeugdige wordt een nieuwe tekst gemaakt waar hij/zij zich in herkent zodat de behandeling een betekenisvol geheel wordt. De behandelaar heeft oog voor alle relaties die er voor de jongere toe doen. Deze krijgen een plek binnen de therapeutische relatie. Op deze wijze wordt de vooruitgang binnen de therapie voortgezet in de andere betekenisvolle omgevingen van de jeugdige (thuis, op school etc.).

De therapie wordt zoveel mogelijk integraal vormgegeven, waar mogelijk in verbinding met de dagelijkse leefomgeving van de jeugdige. We gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten en denken in mogelijkheden. Van hieruit kan weer ruimte ontstaan om te groeien richting (zelf)vertrouwen, zelfcontrole en autonomie.

Behandelmogelijkheden

Vanuit bovenstaande visie hebben we de volgende behandelmogelijkheden die we op maat of in combinatie kunnen aanbieden:

Op het gebied van trauma:

 • EMDR
 • Write Junior
 • CGT
 • Imaginaire Exposure

Op het gebied van (onveilige) gehechtheid:

 • Hechtingsbevorderende behandeling
 • Op het gebied van systeemproblematiek:
 • Systeemgesprekken
 • Een Taal Erbij

Op het gebied van identiteit, stemming en emotieregulatie:

 • Individuele maatwerktrajecten
 • CGT

Op het gebied van (vermoedens van) seksueel misbruik en mishandeling:

 • Taxatiegesprekken

Vragen of overleg?

Heb je vragen over het behandelaanbod van Jarabee? Of wil je collegiaal overleg met een gedragswetenschapper? Ons aanmeldbureau helpt je graag verder. Bel: 0900 - 527 22 33. Onze medewerkers zijn dagelijks te bereiken tussen 9.00 en 12.00. Heb je telefonische consultatie van een gedragswetenschapper nodig, dan belt één van hen je zo snel mogelijk terug of plant een belafspraak in. Dit wordt gedaan op maandag, dinsdag of donderdag. 

Mailen naar welkom@jarabee.nl kan ook.

Bekijk hier een totaaloverzicht van ons complete aanbod.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram