Aanmelden

Als je scheiding veel stuk maakt

Voor een kind is goed contact met beide ouders van groot belang. Zeker in een situatie waar er sprake is van een scheiding. Ruim 3000 kinderen per jaar worden in Nederland de dupe van strijd tussen gescheiden ouders. Voor kinderen heeft dit op latere leeftijd vaak ingrijpende gevolgen.

Het is daarom van groot belang voor je kind dat je er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het contact tussen je kind, jou en de andere ouder goed verloopt. Jarabee heeft meerdere hulpvormen die bijdragen aan herstel of verbetering van dat contact.
De kinderen worden altijd betrokken in de geboden hulp. De wijze waarop met kinderen wordt gesproken en de frequentie is afhankelijk van de leeftijd en de hulpvariant. Welke hulpvariant het meest passend is, wordt besproken in het intakegesprek van Ouderschap bij Scheiding. Uitgangspunt is dat je samen met de andere ouder werkt aan een betere communicatie en samenwerking.

Omgangsbegeleiding

Op het moment dat er (nog) geen omgang is tussen een kind en de uitwonende ouder, dan kan het nodig zijn dat de omgang onder professionele begeleiding wordt opgebouwd. In dat geval raden wij Ouderschap Blijft aan. Ouderschap Blijft richt zich op het verbeteren van de communicatie tussen de ouders, zodat het kind er zo weinig mogelijk last van ondervindt.

Als het nodig is om omgang met de kinderen onder professionele begeleiding op te starten, dan kan er gebruik gemaakt worden van het Omgangshuis Twente. En als bijkomende problematiek van één van de ouders normale omgang in de weg staat (bv. verslaving, psychische problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel of een verstandelijke beperking), is er de Specialistische Groep van het Omgangshuis. Deze is erop gericht kinderen op een veilige en prettige manier contact te laten ervaren met de uitwonende ouder. Het gaat dan om situaties waarbij vastgesteld is dat er geen uitzicht is op een zelfstandige omgang tussen ouder en kind. Vanwege de veiligheid vindt het contact onder professionele begeleiding plaats.

Parallel Solo Ouderschap

We zetten Parallel Solo Ouderschap in op het moment dat gezamenlijke oudergesprekken niet haalbaar zijn. Verschillende medewerkers begeleiden dan de ouders door individuele gesprekken te voeren. De focus is de ouder-kind-relatie en we werken niet aan het verbeteren van de communicatie tussen ouders.

Hulp in groepsverband

In andere gevallen kan juist een traject helpen, waarbij in groepsverband wordt gewerkt. Onderdeel van een groep zijn, helpt je om destructieve patronen te doorbreken waardoor kinderen in de knel zitten. In dit geval adviseren wij Kinderen uit de Knel.

Geweld opsporen

Soms zetten we de MASIC in. Als er sprake is (geweest) of vermoedens zijn van (ex-)partnergeweld tussen ouders, dan kan dit instrument helpen. Met de MASIC vragen we gedetailleerd naar verschillende vormen van geweld en onderzoeken we welke hulp het beste aansluit.

Inzet van video

Als er sprake is van opvoedingsvragen- of problemen, kun je veel baat hebben bij de inzet van video-opnames. Met video-opnames brengen we de overdrachtsmomenten tussen ouders of de omgang tussen ouder en kind beter in beeld. Op die manier herken je de signalen van je kind beter en kun je effectiever reageren. We kunnen ons voorstellen dat het spannend is dat er beelden worden gemaakt. Het is daarom goed om te weten dat er gekeken wordt naar de positieve momenten in het contact met je kind(eren). In alle gevallen geldt dat je bereid moet zijn om samen in gesprek te gaan en juridische procedures (tijdelijk) te stoppen.

Hulp die bij jou past
Uiteraard is geen enkele situatie hetzelfde. Binnen Jarabee bekijken we voor ieder afzonderlijk welke vorm van ondersteuning het meest passend is. We proberen zoveel mogelijk bij jullie hulpvraag aan te sluiten door een traject op maat te bieden. Dit betekent dat we altijd bekijken welke mogelijkheden er zijn, ook buiten de hierboven beschreven hulpvormen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de hulpvormen kun je contact opnemen via welkom@jarabee.nl

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram