Aanmelden

Als het niet goed gaat met je kind

Soms ontstaan er vragen rondom opvoeding in je gezin, maar bijvoorbeeld ook op school. Je kunt dan aankloppen bij het Loesloket (loes.nl) of kijken op de website van Stichting Opvoeden (opvoeden.nl). Het Loesloket kan je helpen met praktische adviezen of cursussen.

Soms lopen de problemen echter zo hoog op, dat er meer nodig is. Jarabee kan je op verschillende manieren helpen om weer in een stabiele gezinssituatie terecht te komen. Bij een individuele behandeling gaat een hulpverlener met je gezin aan de slag om de knelpunten te vinden en aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat jullie zelf weer voor een stabiele toekomst kunnen zorgen.

Als niet duidelijk is waarom je kind problemen heeft, onderzoeken we eerst meerdere mogelijke verklaringen. Dat noemen we diagnostiek. We kijken naar je kind en de wereld in en om het gezin. Daarna passen we de hulp toe die de situatie nodig heeft. Dat kan variëren tot hulp in de vorm van een paar uur, tot aan een aantal weken/maanden met wekelijkse contactmomenten.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram