Aanmelden

Acute hulp

Soms zijn er problemen die om een acute oplossing vragen. Een ouder of verzorger kan plotseling wegvallen of je kan door problemen de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan.

Ook als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Je kunt dan altijd bij Veilig Thuis terecht. Een centraal punt dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vind je meer informatie over wat je kunt doen. 24 uur per dag en 7 dagen per week is Veilig Thuis bereikbaar op 0800-2000. Slachtoffers, daders en omstanders kunnen hier terecht voor deskundige hulp en advies.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram