Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente dat sinds januari 2015 operationeel is, wordt per 1 maart a.s. opgeheven. 

De stem horen van jongeren binnen onze organisatie is heel belangrijk. Jarabee heeft daarom sinds een aantal jaren een goed draaiende jongerenraad.

De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden willen ervoor zorgen dat het aantal kinderen dat niet naar school gaat, fors daalt.

Ieder jaar krijgen 70.000 kinderen in Nederland te horen dat hun ouders gaan scheiden. Niet leuk. Daarom maakte het Klokhuis een televisieprogramma speciaal voor kinderen.