Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Wat is het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)? En wat voor invloed heeft FAS op het leven van de kinderen die het hebben? ‘De film van je leven’ is de nieuwe campagne van het FAS-project waarin antwoord wordt gegeven op deze vragen. Het project is een initiatief van Stichting Het Witte Bos. De campagne ‘de film van je leven’ wordt mede mogelijk gemaakt door Janivo, NSGK, Weeshuis der Doopsgezinden, Boschuysen en Dorodarte.

Jarabee pleegzorg

‘Kunnen pleegouders ‘vrienden’ worden met de ouders van pleegkinderen op Facebook?’ Deze en nog veel meer kwesties werden op 28 juli besproken in het Parkgebouw tijdens de tweede ontmoetingsavond voor pleeggezinnen in de gemeente Rijssen-Holten. Met dit keer als thema: social media. Naast de pleegouders, waren ook Jarabee, Trias, Pactum, SGJ, WSG en de wethouder van de gemeente Rijssen-Holten Bert Tijhof aanwezig.

In groep 5 van basisschool ’t Wiek in Hengelo is de groepsdynamiek zo verstoord, dat kinderen nauwelijks aan leren toekomen. Kinderen, ouders, de school en Jarabee werken sinds kort samen aan het verbeteren van de sfeer in de klas.

In 2015 hebben ruim 22.500 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer dan 18.000 pleeggezinnen. In vergelijking met 2014 heeft pleegzorg 632 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van bijna 3%. Op 31 december 2015 woonden 18.865 kinderen bij pleegouders. Verdere groei is alleen mogelijk als er nieuwe pleegouders kunnen worden geworven.