Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Jarabee gaat stoppen met de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (jongeren onder de 18 jaar met een verblijfsstatus, ook wel AMV’ers genoemd) in Twente. Het achterblijven van het verwachte aantal AMV’ers maakt het om bedrijfseconomische redenen niet langer verantwoord door te gaan met de begeleiding. 

 

Elk jaar belanden er in Nederland naar schatting zo’n duizend meisjes in de gedwongen prostitutie. Het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente is opgericht om het probleem in Twente aan te pakken.

Maatschappelijke vraagstukken veranderen in een steeds versnellend tempo. Het blijkt daarom steeds lastiger binnen de huidige kaders te innoveren. Dat geldt ook voor de Jeugdzorg. Garage 2020 Twente gaat het rigoureus anders doen.