Aanmelden
0909-0202

Zinvolle discussies binnen jongerenraad

De stem horen van jongeren binnen onze organisatie is heel belangrijk. Jarabee heeft daarom sinds een aantal jaren een goed draaiende jongerenraad.

In de jongerenraad zitten jongeren vanuit de 24-uursgroepen en soms jongeren vanuit pleegzorg en begeleid wonen. Een keer per maand komt de jongerenraad bijeen om samen actuele thema’s met betrekking tot jeugdzorg te bespreken. Samen met medewerkers van Jarabee gaan ze in gesprek over deze thema’s. Dit om jongeren te betrekken bij het zo goed mogelijk inrichten van onze zorg.

Resultaten van de laatste bijeenkomst

Eind januari was de laatste bijeenkomst van de jongerenraad. Het doel van deze avond was om elkaar te ontmoeten en om het met elkaar te hebben over rechten en plichten van jongeren. Door het spel ‘over de streep’ werd duidelijk dat jongeren goed op de hoogte zijn over wat wel/niet mag volgens de wet, soms nog beter dan medewerkers! Deze avond was er een vertrouwenspersoon van het AKJ uitgenodigd om iets te vertellen rondom het thema rechten en plichten.

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst werden vijf verschillende stellingen behandeld. Klik op de stelling om de aanbevelingen vanuit de discussie over de stellingen te lezen.

Heb je vragen over de jongerenraad? Neem dan contact op met Gea Velner via gvelner@jarabee.nl

Een jongere mag iedereen bij een bespreking vragen die hij/zij wil

 • Jongeren mogen in overleg een vriend, vriendin, oom, tante of leraar bij een bespreking vragen
 • Jongeren denken dat familieleden of vrienden hen soms het beste kennen en een goede bijdrage en steun zouden kunnen leveren
 • Jongeren en medewerkers denken niet altijd aan de mogelijkheden die er in het netwerk zijn

Als je als groepswerker of als jongere een gesprek wilt opnemen dan mag dit altijd

 • Wettelijk gezien behoort het tot de mogelijkheden gesprekken ongevraagd op te nemen
 • Het is wel aan te bevelen dit te bespreken, zodat je de privacy van anderen niet schendt
 • Jongeren vinden het soms jammer dat een gesprek anders loopt als kenbaar wordt gemaakt dat er een opname wordt gemaakt

Jongeren moeten altijd de gelegenheid krijgen bijeenkomsten van de jongerenraad of het jeugdwelzijnsberaad (landelijk) bij te wonen

 • In principe is het bijwonen van dergelijke besprekingen een recht van jongeren
 • Een ‘sanctie’ op de groep moet dan even worden uitgesteld
 • De veiligheid van jongeren staat echter altijd voorop

Jongeren moeten op de hoogte zijn van welke straffen er wel/niet gegeven mogen worden

 • Maaltijden mogen niet als straf worden afgenomen
 • Jongeren vinden dat ze wel altijd naar verjaardagen van familie moeten kunnen gaan
 • Geldboetes niet gegeven worden volgens de afspraak
 • Als aanbeveling wordt gegeven dat samen besproken kan worden wat werkt als straf

Je ouders/voogd mogen beslissen over wat je wel/niet mag

 • Jongeren willen graag meebeslissen over wat er gebeurt
 • Jongeren zien in dat ze soms niet in staat zijn om de goede keuzes te maken en dan zijn ouders en/of voogd belangrijk (afhankelijk van je leeftijd)
 • Jarabee zal soms beslissingen moeten nemen over huis-of omgangsregels (roken en dergelijke)
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram