Aanmelden
2323-0404

Verkiezing: wat is de beste gemeente voor pleegzorg en gezinshuizen?

De Alliantie Kind in Gezin organiseert in 2019 een verkiezing om de meest pleegzorg- en gezinshuisvriendelijke gemeente van Nederland uit te roepen. Gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden, waarna een jury én pleeggezinnen en gezinshuizen de winnaars uitroepen.

De Alliantie Kind in Gezin heeft zich tot doel gesteld om het mogelijk te maken dat in tien jaar tijd, 10.000 kinderen in huis geplaatst worden. Zo kunnen zij ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien in een gezin als zij niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol: zij kunnen stimuleren dat ‘hun’ kinderen na een uithuisplaatsing bij een gezin kunnen opgroeien in plaats van in een instelling.

In deze verkiezing zijn we benieuwd naar de manieren waarop pleeggezinnen en gezinshuizen ondersteund worden door hun gemeente. Zijn er speciale projecten om zorg in gezinnen te stimuleren? Zijn pleeggezinnen en gezinshuizen tevreden met de hulp van hun gemeente? We willen weten welke gemeente dit het beste voor elkaar heeft en roepen in deze wedstrijd de meest pleegzorg- en gezinshuisvriendelijke gemeente uit.

Nominatie

Gemeenten kunnen zichzelf in mei en juni nomineren voor deze prijs en daarbij vertellen waarom zij de pleegzorg- en gezinshuisvriendelijkste gemeente zijn. Een deskundige jury, bestaande uit mensen die betrokken zijn bij pleeg- en gezinshuiszorg, toetst in augustus de inzendingen en selecteert twaalf gemeenten die voor de prijs in aanmerking komen. Daarna kan iedereen die dat wil meestemmen: pleegouders en gezinshuisouders, en iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Welke gemeente wordt de winnaar? In de Week van de Pleegzorg maakt de Alliantie Kind in Gezin tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaars bekend. We roepen twee winnaars uit: een jury- en een publiekswinnaar. De winnende gemeente krijgt uiteraard voldoende aandacht en daarnaast een geldbedrag om te besteden aan de pleeggezinnen en gezinshuizen in hun gemeente!

De Alliantie Kind in Gezin verzamelt alle goede voorbeelden die bij de verkiezing worden genoemd, zodat die na afloop gedeeld kunnen worden en toegankelijk zijn voor andere gemeenten. Op deze manier kunnen andere gemeenten ideeën opdoen hoe zij pleegzorg en gezinshuiszorg kunnen versterken.

Wil je op de hoogte blijven en een bericht ontvangen wanneer gemeenten zich kunnen aanmelden? Stuur een bericht naar info@inhuisplaatsen.nu .

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram