Aanmelden
0303-1010

Training Geweldloos Verzet

Op 19 en 20 oktober organiseert Jarabee de training ‘Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit’ verzorgd door Willem Beckers van de Interactie academie te Antwerpen. Er is nog beperkt ruimte vrij voor externe jeugdzorgprofessionals die werken met jeugd die agressief of zelfbeschadigend gedrag vertoond. Tijdens de training maak je kennis met een visie op omgaan met dit gedrag en krijg je onder andere handvatten aangereikt.

Inhoud van de training

Kinderen en jongeren die agressief of zelfbeschadigend gedrag vertonen, vereenzamen of niet meer naar school gaan, maken ouders en andere zorgdragers bezorgd, machteloos en gefrustreerd. ‘Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit’ biedt ouders en professionals een visie en handvatten om het zorgwekkend gedrag van een kind of jongere te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Gezinnen en instellingen worden daarbij gesteund door een netwerk van betekenisvolle anderen. Normaliter duurt deze basistraining 5 vijf dagen, maar in de voor Jarabee aangepaste 2-daagse training zal een selectie aan de orde komen. Op dag 1 is er een algemene inleiding in de filosofie van geweldloos verzet/nieuwe autoriteit. Op dag 2 oefen en experimenteer je met de methodiek en er is ruimte voor casuïstiekbespreking. Accreditatie voor de SKJ is aangevraagd.

Informatie en aanmelden

De kosten voor deze training zijn € 275,00 per persoon, inclusief lunch. De training wordt op 19 en 20 oktober gegeven bij Jarabee, locatie Velveweg 55 te Enschede. Meld je aan voor 12 oktober via academie@jarabee.nl , er is slechts beperkt plek.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram