Aanmelden
2525-0101

Theaterstuk over sexting

Op 19 januari werd het heftige theaterstuk Onuitwisbaar, over het onderwerp sexting, opgevoerd door een groep jonge toneelspelers van theatergroep ‘sTOF uit Losser. Na afloop konden belangstellenden in gesprek gaan met aanwezige hulpverleners Marije Kuipers en Rita Berghout van Jarabee. Ook waren twee jongeren van WAP (jongerenparticipatie) aanwezig) om hun ervaringen te delen.

Marije en Rita zagen na afloop van het theaterstuk goede gesprekken tussen ouders en jongeren over sexting ontstaan. Ouders werden goed bewust van de invloed die ze hier zelf op hebben. Gedragswetenschapper Marije vertelt: “Sexting kan spannend en opwindend zijn voor jongeren en past bij huidig experimenteergedrag op gebied van relaties, seksualiteit en intimiteit. De gevolgen zijn echter grenzeloos als jouw sextingbeelden gedeeld worden met anderen waarvoor dit niet bedoeld was.” Eenmaal op het internet zijn sextingbeelden namelijk (bijna) niet meer te verwijderen. Ze kunnen zelfs opduiken op kinderpornowebsites.

Stop-denk-doe

“Jongeren kunnen zichzelf een aantal vragen stellen als ze toch aan sexting willen doen”, aldus Rita, medewerker spoedhulp. “Ook moeten ze de volgorde ‘stop, denk, doe’ aanhouden op het moment dat ze sextingbeelden op hun mobiel binnen krijgen.” Delano, een van de aanwezige WAP- jongeren reageerde daarop met “wij stoppen, wij doen en gaan daarna pas denken.” Rita: “Dat is helaas de verkeerde volgorde, maar zo werkt het wel bij veel jongeren.”

Wat doe je als het toch mis gaat? “Het allerbelangrijkst is om een vertrouwenspersoon te zoeken (ouder, leerkracht etc.) en diegene over je probleem te vertellen. Voor vragen en tips kunnen ouders terecht bij de GGD of het wijkteam en natuurlijk kun je naar de politie om aangifte te doen. Zij bieden zogenaamd eerstelijnshulp”, aldus Rita. Marije vult aan: “Mocht deze hulp ontoereikend zijn of is er sprake van herhaling, dan wel problemen op gebied van weerbaarheid en grenzen aangeven dan kan je bij Jarabee terecht voor verdere specialistische hulp.”

Strafbaar

Sexting houdt in dat iemand seksueel beeldmateriaal van een minderjarige verspreidt, toont, ontvangt, maakt, doorstuurt of in bezit heeft. Volgens de wet is sexting onder je 18e strafbaar, het wordt als belediging, smaad, laster of in sommige gevallen als kinderporno gezien. In de praktijk blijkt dat het vaak lastig is om iemand hiervoor ook echt te straffen via politie of justitie. Uit onderzoek van Rutgers blijkt dat 1 op de 8 jongeren aan sexting doet. Ook blijkt dat jongeren later geslachtsgemeenschap hebben (18,6 jaar in 2017 t.o.v. 17,1 jaar in 2012). Mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren door social media overal en altijd toegang hebben tot seks en porno. Dit bevredigt de nieuwsgierigheid, maar roept ook onzekerheid op en maakt dat jongeren minder tijd hebben voor sociale contacten en flirten in real life.

Meer informatie over sexting

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram