Aanmelden
2424-1111

Succesvolle week tegen kindermishandeling

De veiligheid van kinderen heeft bij Jarabee de hoogste prioriteit. Jaarlijks worden in Nederland ruim 119.000 kinderen door hun ouders of verzorgers geslagen, verwaarloosd, uitgescholden of seksueel misbruikt.

In de week tegen kindermishandeling organiseerde Jarabee daarom kennissessies voor interne medewerkers en professionals uit het voorliggende veld om ons specialisme en dat van anderen te versterken. Lees hier meer over de lessen die we uit de kennissessies meenemen.

Les 1. Uit je zorgen bij een vermoeden van kindermishandeling

In het kader van de week tegen de kindermishandeling vertelt Tonnie over zijn verleden. Gedragswetenschapper Emmy (vanuit het expertiseteam KSH) benadrukt het belang van het openlijk bespreken van kindermishandeling: "Erover praten en je zorgen uiten is het belangrijkste wat je als omstander kunt doen. Veel mensen die met kinderen werken hebben wel een onderbuikgevoel. Dat mag geuit worden, als je erbij vertelt dat je je zorgen maakt om het kind." Bekijk het complete item van RTV Oost.

Les 2. Onderzoek de feiten

Een groot misverstand in de hulpverlening is dat we zeggen niet aan waarheidsvinding te doen.De hulpverlening doet niet aan waarheidsvinding in de justitiële context (we hebben geen opsporingsbevoegdheid) maar we zijn wel degelijk verantwoordelijk voor het onderzoeken van de feiten. Zonder feiten geen zorgvuldige hulpverlening. Sessie gegeven door Jannie van der Sleen, Kinterview.

Les 3. Toon begrip. Blijf in gesprek met het slachtoffer en wijs de dader niet af.

"Stel je partner laat gedrag zien dat je niet wilt. Ga je dan direct weg? Hoe ver moet je partner gaan voordat je weggaat?" Dit voorbeeld geeft aan dat je niet van het ene op het andere moment bij je partner weggaat. Redenen hiervoor zijn bijv. kinderen of een eigen huis etc. Zo zit een loverboyslachtoffer ook vast aan de loverboy. De loverboy vult veel voor haar in, dit gooit ze niet zomaar weg. Ze heeft ook mooie dingen met hem meegemaakt. Dus toon begrip. Blijf in gesprek met het slachtoffer en wijs de dader niet af. Probeer de twijfel bij het slachtoffer te vergroten. Blijf praten. Sessie gegeven door Loverboyproblematiek Enschede.

Les 4. Ervaringsdeskundigen: stel het kind centraal en niet de procedures

Signalen die kinderen afgeven moeten professionals serieus oppakken. Maak contact met het kind, praat met en luister naar het kind, probeer zijn/haar vertrouwen te winnen en te behouden. Dit kun je doen door oprechte belangstelling te tonen, de vraag achter de vraag te stellen. Het kind erkenning te geven en het gevoel gezien en gehoord te worden. Om vervolgens samen met het kind te bekijken wat nodig is. Stel het kind centraal en niet de procedures.

Als een professional de signalen die een kind afgeeft niet ziet of wegkijkt en ze niet oppakt om welke reden dan ook, zal een kind dat naar zichzelf vertalen als “Ik ben niet de moeite waard om voor op te komen”. Sessie gegeven door Zorgbelang Gelderland.

Les 5. ‘Jouw grens is hun veiligheid, jouw orde voorkomt hun chaos’.

Emotionele en fysieke verwaarlozing/onveiligheid hebben aantoonbare invloed op de hersenontwikkeling van kinderen al vanaf de aanleg, wat invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun gedrag. Zo hebben kinderen die met chronisch trauma geconfronteerd zijn bijvoorbeeld meer moeite met het reguleren van gevoelens en het overzien van gevolgen van hun gedrag. Traumatische gebeurtenissen hebben grote invloed op de overtuigingen en verwachtingen van kinderen over zichzelf, volwassenen om hen heen en over de wereld in zijn algemeenheid. Thema’s als waardeloos, onveilig, onbetrouwbaar staan hierin dikwijls centraal.

Voor opvoeders en hulpverleners is het van belang om door deze ‘traumabril’ te kijken naar de ontwikkeling en naar het gedrag van deze kinderen. Op deze manier kun je ze beter begrijpen en beter aansluiten op de emotionele en fysieke behoeftes. Eigenlijk moet de ‘onzichtbare koffer’, die gevuld was met negatieve ervaringen en kernovertuigingen opnieuw en op een andere manier gevuld worden met positieve ervaringen en overtuigingen zodat er ruimte ontstaat om een ander beeld te kunnen vormen over zichzelf, de ander en de wereld. Sessie gegeven door Aafke Kokkeler en Ria van Dijk, pleegzorg Jarabee.

Les 6. Speltherapie om te ontladen, verwerken en nieuw gedrag aan te leren.

Als kinderen te maken hebben gehad met een traumatische ervaring en daarna vastlopen in hun ontwikkeling kan speltherapie helpen om tot verwerking van het trauma te komen. Spel is dan het middel om te kunnen ontladen, verwerken en nieuw gedrag aan te leren! Sessie gegeven door Mathilde Bosch, Gea Velner en Emmy Stamsnieder, Jarabee.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram