Aanmelden
0505-1212

Succesvolle traumatraining voor pleeggezinnen in Hardenberg

Tijdens de zwangerschap van Lisa had haar moeder geen huisvesting. Ze blowde en daar kon ze maar moeilijk mee stoppen. Vanaf het moment dat Lisa geboren werd, heeft ze te maken gehad met opvang bij vage vriendinnen of tijdelijke partners van haar moeder.

Deze blijken over het algemeen erg gewelddadig te zijn. Lisa wordt zowel lichamelijk als emotioneel verwaarloosd. Als haar moeder opnieuw bevalt van een dochter, probeert Lisa de zorg van haar kleine zusje op zich te nemen. Omdat ze soms in de bres springt voor haar moeder en zusje, wordt ze regelmatig geslagen. Uiteindelijk komt Lisa in een pleeggezin terecht.

Het is één van de verhalen die langskwam tijdens de training "zorgen voor getraumatiseerde kinderen" die plaatsvond op 24 oktober, 31 oktober en 9 november in de Schakel in Hardenberg. De training is een gezamenlijk initiatief van Jarabee pleegzorg, William Schrikker Pleegzorg en de gemeente Hardenberg.

Trauma en het brein

De 17 deelnemende gezinnen weten dat een groot deel van de pleegkinderen traumatische ervaringen uit het verleden met zich meedragen. Tijdens de training leren de pleegouders wat een trauma doet met de werking van het brein van kinderen. Er wordt uitgelegd hoe een trauma de ontwikkeling van een kind beïnvloedt, welk problematisch gedrag hierdoor kan ontstaan en wat dit vraagt van het pleeggezin. Ieder gezin is vervolgens aan de slag gegaan met het "vullen" van de onzichtbare koffer van hun eigen pleegkind(eren) met helpende gedachten en concrete stappen om nieuw gedrag aan te leren.

Positieve reacties

De deelnemers aan de drie avonden tellende training zijn erg positief over wat het hen gebracht heeft. Vooral het kunnen verklaren van bepaald gedrag van de pleegkinderen kwam in de eindevaluatie naar voren.  Zo zei een pleegouder: ”Ik kijk nu met een andere bril naar mijn pleegzoontje” en een ander gaf aan nu beter te weten hoe je een pleegkind ander gedrag aan kunt leren.

*Wegens privacyredenen zijn de namen gefingeerd

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram