Aanmelden
1616-1212

Specialistische hulp bij omgang

Soms heeft een kind van wie de ouders uit elkaar zijn, met één van beide ouders geen contact omdat een probleem of beperking omgang in de weg staat. Het kan gaan om verslaving, psychische problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel of een verstandelijke beperking. De Specialistische Groep van het Omgangshuis geeft kinderen de mogelijkheid contact te hebben met de ouder die ze - soms al langere tijd - niet meer gezien hebben.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze contact met beide ouders onderhouden. Wanneer dat niet lukt, kan dat nu of op latere leeftijd grote impact hebben op het welbevinden van het kind. Bij complexe scheidingen is er soms helemaal geen contact tussen kind en een van de ouders. We doen er dan alles aan om contact tussen ouder en kind te herstellen.

De Specialistische Groep

De Specialistische Groep is erop gericht kinderen en jongeren op een veilige en prettige manier contact te laten ervaren met de uitwonende ouder waarbij onderliggende problematiek normale omgang in de weg staat. Het gaat dan om situaties waarbij is vastgesteld dat er geen uitzicht is op een zelfstandige omgang tussen ouder en kind. Om redenen van veiligheid vindt het contact met begeleiding plaats. De ontmoetingen in het Omgangshuis vinden een keer per zes weken plaats.

Het Omgangshuis

Het Omgangshuis is een neutrale en kindvriendelijke plek waar kinderen hun uitwonende ouder onder begeleiding kunnen ontmoeten. Hulpverleners ondersteunen de ouder bij deze ontmoetingen met hun kind. De professionele hulpverleners werken samen met getrainde vrijwilligers van Begeleide Omgangsregeling Humanitas. Deze vorm van begeleiding is begeleiding is bedoeld voor ouders met kinderen tot achttien jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Specialistische Groep, is het van belang dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • voor de ontwikkeling van het kind is het wenselijk dat er weer contact tot stand komt met de uitwonende ouder
  • de problematiek van de ouder staat zelfstandige omgang met het kind in de weg
  • in het eigen netwerk van de ouders zijn er geen mogelijkheden voor begeleiding
  • beide ouders zijn bereid aan de begeleide omgang mee te werken

Meer weten of aanmelden

Aanmelden kan telefonisch via Jarabee: 0900 52 72 233 of per mail: aanmeldingen@jarabee.nl

De Specialistische Groep is ontwikkeld door Jarabee in samenwerking met BOR Humanitas.

Meer weten of aanmelden

Aanmelden kan telefonisch via Jarabee: 0900 52 72 233 of per mail:aanmeldingen@jarabee.nl. De Specialistische Groep is ontwikkeld door Jarabee in samenwerking met BOR Humanitas.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram