Aanmelden
0202-0707

Samenwerking pleegzorg en gemeenten

Kinderen 'zo thuis mogelijk laten opgroeien'; dat is de opdracht die gemeenten hebben volgens de Jeugdwet. Het is voor veel gemeenten nog een zoektocht om hier handen en voeten aan te geven.

In Twente hebben 14 gemeenten daartoe de krachten gebundeld onder de naam 'Samen14'. Zij besloten in 2017 om extra te investeren in duurzame gezinsvormen en zochten daarvoor nadrukkelijk de samenwerking met de zorgpartners. Tot grote vreugd van Marian Oosterbroek, directeur Zorg bij Jarabee: "Het draait om verbinding; ik geloof in samenwerking, niet in marktwerking."

Bron: 'Versterken van de kracht van pleegouders' - werkconferentie 31 mei 2018

Marian werkt inmiddels 31 jaar binnen de jeugdzorg en maakt zich al jaren sterk voor het afbouwen van de residentiele zorg. "Kinderen zijn beter af in een thuissituatie, maar in de afgelopen jaren zien we ook dat de problematiek complexer wordt. Daarom is het zo belangrijk dat we pleegouders steviger ondersteunen. Daar waar nodig én gevraagd door die pleegouders. De jeugdzorg heeft een geschiedenis van 'overnemen', van vertellen wat goed is. Maar gelukkig is de vraag van de klant steeds vaker leidend. We zijn er echter nog niet. Pleegouders moeten zelf de regie kunnen pakken op leren en ontwikkelen en op de sector moet zorgen dat dit mogelijk is. Vraaggericht en op maat. Dat is onze opdracht."

Het draait om verbinding

Ondanks het feit dat gemeenten en zorgpartners soms tegenstrijdige (financiële) belangen hebben, ziet Marian veel kansen om beter samen te werken: "We willen toch allemaal dat elk kind kan opgroeien in een veilige thuissituatie? Als je dit doel centraal stelt met elkaar, gemeenten en zorgaanbieders (ook zorgaanbieders onderling), en vertrouwen hebt in elkaars kennis en expertise dan ben ik er van overtuigd dat verschillende belangen omgebogen kunnen worden tot dat gezamenlijk belang." Het succes van de Twentse aanpaks zit volgens Marian in het creëren van verbinding: "De weg naar ons gezamenlijk plan is lang en ook wel ingewikkeld geweest. In het begin draaide het om het leren kennen van elkaar en elkaars taal en het samen zoeken naar kansen en mogelijkheden. Open deuren misschien, maar niet iets wat zomaar vanzelf gaat. Heel belangrijk in dit proces is dat de inhoud centraal staat, in plaats van de financiën. Overigens ben ik er wel van overtuigd dat als je samen goed investeert in het versterken van de kracht van pleegouders, dat zich dat uiteindelijk financieel terugverdiend."

Samen delen en leren

Een gezamenlijk doel, het commitment om met elkaar samen te werken, te leren en te delen en enthousiaste mensen die hier in geloven zijn volgens Marian de voorwaarden om hiermee aan de slag te gaan. En natuurlijk het goed verbinden van de regionale en landelijke ontwikkelingen. Marian: "Dat is geen proces dat je volgens een vastgesteld projectplan doorloopt, maar een meer 'vrij' proces dat draait om investeren en vertrouwen in elkaar. Op landelijk niveau is zoveel kennis, kunde en ontwikkelkracht gebundeld waar wij in Twente gebruik van kunnen maken. En anderzijds creëert de Twentse samenwerking een klimaat om landelijke 'producten' snel en goed regionaal op te pakken. Bovendien delen wij graag onze Twentse ervaringen met andere regio's via de landelijke kanalen en netwerken. Door te delen en te leren kunnen alle Nederlandse gemeenten sámen met de zorgpartners zorgen dat ieder kind kan opgroeien in een veilige thuissituatie.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram