Aanmelden
0303-0808

RE:LINK spel voor het verstevigen van relaties onder jongeren

Sociaal innovatienetwerk Garage2020-Twente heeft onlangs haar tweede cyclus afgerond en deze leverde een prototype van het spel RE:LINK op.

RE:LINK kan helpen tegen pesten en schooluitval en bevordert sociale cohesie. Gedragswetenschapper Fleur Mensink van Jarabee: “Het is een unieke, laagdrempelige en eendaagse offline methodische interventie voor jongeren. Na succesvolle tests op een van onze verblijfsgroepen wordt in september in Enschede een grootschalige pilot gedraaid waar 200 havoleerlingen aan mee doen. Saxion wordt betrokken om het spel te valideren zodat er in de toekomst een echt product ontstaat.” Het idee achter het spel: het verstevigen van vriendschappen door het organiseren van een feest.

De opdracht

In opdracht van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Hellendoorn heeft Garage2020-Twente met vijftien vrijwilligers ingezoomd op de doelgroep 16 tot 24-jarigen. Op dit moment krijgen jongeren tot en met 18 jaar jeugdhulp, 18 plussers vallen onder een andere wet. Op de grens van 18 jaar kunnen daardoor juist problemen ontstaan. De gemeenten merkten dat jongeren van nu wel contact initiëren, bijvoorbeeld door middel van hun smartphones, maar dat ze onvoldoende weten hoe zij dit voor langere tijd of bij problemen kunnen benutten en bevragen. Uit de onderzoeksfase van Garage2020 bleek dat een goed sociaal netwerk ervoor zorgt dat jongeren beter in staat zijn hulpbronnen aan te boren en problemen op te lossen.

Testfase

Naast gedragswetenschapper bij Jarabee is Fleur ook Kwartiermaker bij Garage2020-Twente. “We hebben RE:LINK getest op de verblijfsgroep Snellius met 8 jongeren. Opdracht voor hen was om hun eigen eindejaarsfeest te organiseren. Dus ze namen het heel serieus en spraken elkaar binnen het spel ook aan op elkaars gedrag. Wat heel tof was om te zien was dat ze van zichzelf en anderen weten waar ze goed in zijn. Ze gingen na afloop zelf ook evalueren hoe zij de samenwerking op de groep vonden. Ze waren allemaal heel enthousiast omdat ze het zo’n creatief spel vinden. Er komt op een heel natuurlijke manier echt teamsamenwerking op gang. De feedback van de jongeren heeft ons geholpen om spel te verbeteren. Op sociaal gebied is er weinig methodisch beschikbaar. RE:LINK is super vernieuwend en biedt de mogelijkheid om gerichter aan de slag te gaan met sociale competenties en onderlinge relaties.”

Vierledig doel

Door het spel RE:LINK te spelen organiseren jongeren onder begeleiding van een mentor of teamcoach in één dag een bedrijfsfeest of teamuitje. Door de tijdsdruk worden ze genoodzaakt om als buddies samen te werken met groeps- of klasgenoten waar ze normaal niet mee samenwerken. Ze gaan aan de slag met soft-skills die van belang zijn in contacten met andere jongeren en met volwassen medewerkers van een bedrijf. Ze maken kennis met dit bedrijf en krijgen hierdoor een beeld van de verschillende functies. Tot slot krijgen ondernemers zicht op welke vaardigheden de deelnemende jeugd heeft. Na afloop spreekt de mentor/coach met de groep over vriendschap en stimuleert verdere sociale cohesie in de groep. Fleur: “Het spel is ideaal voor het voortgezet onderwijs waarbij leerkrachten nog wel eens worstelen met hoe ze invulling kunnen geven aan bijvoorbeeld een introductieweek, of het groepsproces binnen een klas!”

Garage 2020 Twente

Anderhalf jaar geleden startte de Twentse tak van Garage2020, inmiddels een stichting. Garage2020 ontwikkelt alternatieven voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Kennis van binnen én buiten de zorg is essentieel om tot innovatie te komen. In de Garage2020-teams heeft daarom 2/3 van de deelnemers een achtergrond buiten de zorgsector. Deze vrijwilligers werken in cycli van zo’n drie maanden aan een of meerdere vraagstukken. In de afgelopen drie maanden hebben 15 professionals met uiteenlopende achtergronden zich wekelijks een volledige dag vrijwillig ingezet voor de Twentse jeugd. Dat deden ze samen met jongeren, want zij weten als beste wat wel of niet voor hen werkt. Voor meer informatie: www.garage2020.nl.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram