Aanmelden
2929-0505

Onderwijs & Zorg in Twente voorbeeld op OJ-congres

Ouders, onderwijsinstellingen en jeugdhulporganisaties staan allemaal voor het kind dat iets extra’s nodig heeft. Hoe pakken we dit samen aan? Hoe komen onderwijs en zorg tot een gezamenlijke visie? Hoe spreken we elkaars taal? In verschillende sessies wordt hier antwoord op gegeven tijdens het congres op maandag 3 juni in Reehorst in Ede.

Marije Kuipers en Emmy Stamsnieder, gedragswetenschappers van Jarabee en Agnes Asbreuk, directrice SBAO, vertellen hoe in Twente de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op vernieuwende wijze is vormgegeven.

Preventie

Juist op school, waar kinderen elke dag zijn, worden ze gezien. Dit maakt dat de leerkracht goed zicht heeft op de situatie. Hoe kinderen op school worden gebracht bijvoorbeeld, hoe ze reageren en hoe ze omgaan met andere kinderen. Het ontbreekt leerkrachten en IB-ers helaas aan tijd en specifieke kennis. De school-zorgondersteuner heeft die kennis wel. De scholen waarbij Jarabee betrokken is hebben een vaste zorgondersteuner. Dit maakt de begeleiding laagdrempelig voor ouders en kinderen. Emmy vertelt: "Jarabee is aanwezig op de school, waardoor er korte lijnen zijn. Hierdoor kunnen snel plannen gemaakt worden. Door preventief in te steken op zorgvragen, kunnen we voorkomen dat kinderen op een later moment in hun leven meer intensieve hulp nodig hebben."

OJ congres

Het OJ congres is bedoeld voor alle professionals uit het onderwijs, gemeenten en de jeugdhulp die werken met jongeren van 0 tot 18 jaar. Van preventie tot specialistische zorg, van voorschoolse educatie tot voortgezet onderwijs. Denk aan intern begeleiders, zorgcoördinatoren, teamleiders, bestuurders, school maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, ambulant begeleiders, medewerkers van wijkteams, ambtenaren van zorg en onderwijs en beleidsmedewerkers.

Bekijk het programma van het congres.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram