Aanmelden
2424-0707

Kinderpostzegels steunt pleeggezin uit Enschede

“Necdet is een waakhond: hij wil en zal je beschermen. Anchoret is de sleutel met een hartje van een dagboek.

Kayra is als de jonge ik. Ley-Ann is een engel, zij voelt alles aan. Jullie hebben allemaal een groot hart.” Een citaat uit een brief die het pleeggezin, familie Tuluk uit Enschede, ontving van een van hun pleegdochters. Dankzij financiële steun van Stichting Kinderpostzegels kunnen zij hun zolder verbouwen, waardoor ze nog meer pleegkinderen op kunnen vangen.

Familie Tuluk bestaat uit vader Necdet, moeder Anchoret en dochters Kayra (12) en Ley-Ann (8). Ze hoeven niet lang na te denken over de vraag waarom ze pleegouder zijn geworden. Necdet vertelt: “Pleegzorg is voor ons niet alleen bed/bad/brood, maar veel meer. Pleegzorg is zorgen en verzorgen. Pleegzorg is een warm nest, aandacht, liefde, veiligheid, begeleiding, rust en structuur bieden aan kinderen die het heel hard nodig hebben. Anchoret vult aan: “Pleegzorg is onvoorwaardelijk.”

Ieder kind een eigen plek

Het pleeggezin is begonnen met crisispleegzorg. Zij hebben de afgelopen vier jaar drie tieners opgevangen. Op dit moment woont nog 1 pleegdochter bij de familie. “We kregen de vraag of zij voor langere tijd bij ons kon blijven wonen. Hier hoefden we niet lang over na te denken. Zij kan blijven, zolang dat nodig is. Inmiddels woont ze al twee jaar bij ons.” Dit betekent echter ook dat er geen slaapkamer meer over is voor een tweede pleegkind. Het pleeggezin wil graag crisisopvang blijven bieden voor meer pleegkinderen die dat zo hard nodig hebben. Dit is alleen mogelijk na een verbouwing van de zolder. Want het beleid van Jarabee, onderschreven door Pleegzorg Nederland, is dat ieder kind een eigen slaapkamer nodig heeft.

Hulp van Stichting Kinderpostzegels

Familie Tuluk heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die Kinderpostzegels Nederland biedt om een financiele bijdrage te ontvangen. Deze Stichting schonk hen € 4000,-. Dajenne Rohring, pleegzorgbegeleider Jarabee, vertelt: “Familie Tuluk is een aanwinst voor pleegzorg. Zij kunnen menig kind een veilige haven bieden binnen hun warme gezin. Jarabee is dan ook erg blij, dat zij dankzij de hulp van Stichting Kinderpostzegels een extra slaapkamer kunnen realiseren.”

Inmiddels is de verbouwing achter de rug en kunnen in de toekomst meer pleegkinderen opgevangen worden bij dit pleeggezin.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram