Aanmelden
0808-0505

Minder kinderen wonen met beide ouders

Vorige week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek nieuwe cijfers over ouderschap, onder de noemer Nieuwe families in Nederland. Er is onderzoek gedaan onder gescheiden en niet-gescheiden gezinnen. Het aantal kinderen dat jaarlijks betrokken is bij een echtscheiding is volgens het CBS al twee decennia tamelijk stabiel. Maar het percentage kinderen dat niet met beide ouders woont is toegenomen. Dit heeft gevolgen voor het contact tussen het kind en zijn ouders.

Vaker wonen bij één ouder

Een van de uitkomsten is de stijging van het percentage 15-jarigen dat niet gezamenlijk met beide ouders op hetzelfde adres woont. Dit nam in tien jaar tijd toe van 20 naar 30 procent. Enerzijds lijkt dit een schrijnende ontwikkeling. Je gunt het elke jeugdige immers om op te groeien met beide ouders in hetzelfde huis. Soms gaat dat echter niet en dan zorgt een scheiding er uiteindelijk voor dat de rust in huis en tussen de ouders terugkeert. Voor een kind is goed contact met beide ouders van groot belang na een scheiding.

Niet de dupe

Jarabee heeft meerdere hulpvormen die bijdragen aan herstel of verbetering van dat contact. Doel is dat kinderen niet de dupe worden van een eventuele strijd tussen gescheiden ouders. Op het moment dat er sprake is van een vechtscheiding kunnen onze programma’s Ouderschap Blijft of Kinderen uit de Knel hopelijk de rust herstellen voor het kind en diens ouders. Informatie over de verschillende hulpvormen vind je hier.

Je kunt ook contact opnemen met het team van Ouderschap Blijft via aanmeldingen@jarabee.nl .

Bron foto: de Nationale Beeldbank/Fred Ottens.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram