Aanmelden
2727-1010

Landelijke Week van de Pleegzorg

Van 29 oktober tot en met 6 november vindt de landelijke Week van de Pleegzorg plaats. Het doel van deze week is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.

Door het hele land worden activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op het werven van nieuwe pleegouders en het binden van huidige pleegouders. De week wordt op zaterdag 5 en zondag 6 november voor pleegouders feestelijk afgesloten met een landelijke pleegzorgdag in attractiepark Duinrell.

Tekort

Nieuwe pleeggezinnen zijn nog altijd hard nodig. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal jeugdigen dat in aanmerking komt voor pleegzorg groeit en dat er vooral voor jeugdigen van 10 jaar en ouder en voor broertjes en zusjes die bij voorkeur samen in één pleeggezin geplaatst moeten worden, niet voldoende plek is. Daarnaast blijft het voor intensievere vormen van pleegzorg voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen moeilijk om geschikte pleeggezinnen te vinden. Ook binnen de 14 Twentse gemeenten is er een tekort aan pleeggezinnen. Dit houdt in dat in dat er voor meerdere kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen, geen plek is binnen een gezin. Dit terwijl een gezin in principe de beste plek is voor een kind om op te groeien. Het vinden van nieuwe pleeggezinnen is daarom van groot belang. Door één week lang samen met pleegzorgorganisaties door heel Nederland publiciteit te genereren rondom pleegzorg wordt er aandacht gevraagd voor dit tekort.

‘Fijn dat jullie er zijn!’

Naast dat er in de Week van de Pleegzorg aandacht besteed wordt aan het vinden van nieuwe pleegouders, worden in deze week ook de huidige pleegouders bedankt voor hun inzet. In de 14 Twentse gemeenten ontvangen de ruim 600 pleeggezinnen een bedankje voor hun toewijding en zorg voor de pleegkinderen. Daarnaast gaan de wethouders van de verschillende gemeenten thuis langs bij een pleeggezin in hun gemeente om ze persoonlijk te bedanken.

Wil je zelf graag meer informatie over pleegzorg? Meld je dan vrijblijvend aan voor de informatieavond over pleegzorg op dinsdag 15 november door te mailen naar pleegouders@jarabee.nl of bezoek de website www.jarabee.nl/pleegouders

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram