Aanmelden
2121-1111

Kindermishandeling maakt onmachtig: weinig meldingen

"In mijn dertigjarige onderwijscarrière heb ik drie meldingen van kindermishandeling gedaan", vertelt basisschooldirecteur Hans Vos. "Ik heb het idee dat we onze leerlingen goed in de gaten houden, en weten wat er thuis speelt. Maar wellicht missen we ontzettend veel."

In iedere klas zit gemiddeld één kind dat thuis wordt verwaarloosd of misbruikt. Jaarlijks gaat het om zo'n 119.000 kinderen, en tientallen van hen overleven dat geweld niet. Er wordt al jaren van alles gedaan om deze aantallen naar beneden te krijgen. Tv-campagnes, een heuse taskforce en sinds zes jaar een wettelijke meldcode die begin dit jaar stevig is aangescherpt.

Sinds 2019 moet elke school, zorginstelling en gemeente bij een ernstig vermoeden van kindermishandeling melding doen bij organisatie Veilig Thuis. Bedoeling is om slachtoffers eerder te ontdekken en sneller hulp te bieden. Ondanks de strengere meldcode blijft het aantal meldingen uit het onderwijs aan Veilig Thuis, opvallend laag. In de eerste helft van 2018 ging het volgens CBS-cijfers om slechts twee procent van alle meldingen. En de eerste maanden van dit jaar om een schamele vier procent.

Mensen willen kindermishandeling liever niet zien. Daarom doen de meesten helemaal niets.

"Nederlandse leerkrachten willen het vertrouwen van de ouders niet verliezen", weet Tea Hol, directeur van de vereniging voor aandachtsfunctionarissen LVAK. "En ze weten vaak niet goed hoe ze het moeten aanpakken als ze zich zorgen maken over kinderen in hun klas. Ook al is er nu een duidelijke meldcode."

Kim van Laar heeft in jaar jeugd zelf te maken gehad met mishandeling. Zij geeft nu met Team Kim les op scholen om kindermishandeling bespreekbaar te maken. "Mensen willen kindermishandeling liever niet zien. Het maakt hun onmachtig. Daarom doen de meesten helemaal niets."

Leraar belangrijk in het leven van een kind

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het herkennen van kindermishandeling en trauma. Ze zijn een beschermende en helpende factor. Doordat je weet waar het gedrag van een kind vandaan komt, kun je begrip tonen en je handelen daarop afstemmen. Het klassenklimaat wordt hierdoor veiliger en de effectieve leeropbrengsten van alle leerlingen gaat omhoog. Dit leidt tot meer tevredenheid bij leerkrachten en er wordt minder werkdruk ervaren. Onze training ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ is voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers. Een leerkracht uit Enschede: "Deze training is voor ons allemaal de moeite waard. Iedereen heeft deze kinderen in de klas. We richten ons vaak op het gedrag, maar dat heeft niet voldoende effect."

Training: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

De training biedt praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de getraumatiseerde leerling.
Voor wie: leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers.
Wanneer: 15 en 22 januari 2020.

Meer informatie

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram