Aanmelden
0202-0505

Kinderen uit de Knel werkt

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat het groepsinterventieprogramma Kinderen uit de Knel, dat speciaal gericht is op het welzijn van kinderen wiens in ouders in (vecht)scheiding liggen, werkt.

De VU schreef hierover: “De onderzoekers volgden 83 vaders, 82 moeders en 142 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar die deelnamen aan deze interventie. De resultaten van deze studie suggereren dat conflicten verminderen als ouders samen met hun ex-partner de interventie hadden gevolgd. Vergeleken met rapportages voor de interventie waren ouders van mening dat hun conflicten minder ernstig en constructiever waren na het volgen van het programma. Desondanks bleken negatieve gedachten en gevoelens rondom de ex-partner niet te veranderen. De ouders rapporteerden daarnaast dat zij in vergelijking met hun antwoorden voor de interventie, na het programma Kinderen uit de Knel de scheiding meer accepteerden en elkaar meer vergaven. Andere factoren, zoals het stopzetten van juridische procedures tijdens het volgen van de interventie kunnen ook invloed hebben gehad op de veranderingen bij de ouders.”

Hulp tijdens scheiding

Jarabee heeft twee hulpvormen die bijdragen aan herstel of verbetering van het contact tussen ouders en kinderen tijdens een scheiding. Een daarvan is het programma Kinderen uit de Knel. We zijn dan ook verheugd over de uitkomst van het onderzoek van de VU en we zijn trots dat we dit bewezen effectieve programma aan kunnen bieden.

Meer informatie over Kinderen uit de Knel vind je hier.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram