Aanmelden
1414-0909

Kennissessie Pleegzorg

Hoe worden pleegouders gescreend? Welke onderwerpen komen aan bod in de training? Op maandag 2 oktober van 16.30 uur tot 18.00 uur organiseert Jarabee een kennissessie voor hulpverleners die te maken hebben met pleegouders en -kinderen. Je wordt meegenomen in hoe Jarabee pleegouders uitgebreid screent en traint voordat zij de eerste stappen in hun pleegzorgcarrière zetten.

Tijdens de zogeheten STAP-training, zijn onderwerpen als varianten van pleegzorg, matching, gedragscasuïstiek, bezoekregeling en pleeggezinpresentaties belangrijk in de voorbereiding van pleegouders. Deze onderwerpen komen tijdens de kennissessie dan ook voorbij. Ook is er aandacht voor hechting en trauma, identiteit & loyaliteit, seksualiteit en intimiteit.

Bestandspleeggezin

Soms is het voor kinderen/jongeren de beste oplossing om (tijdelijk) in een pleeggezin te wonen. Als een kind of jongere bij familie of bekenden woont, noemen we dit netwerkpleegzorg. Pas wanneer netwerkpleegzorg niet mogelijk is, kijkt Jarabee of er een geschikt bestandspleeggezin is. Meer dan de helft van de Twentse pleegkinderen woont in een bestandspleeggezin. Dit betekent dat zij de kinderen, die zij een thuis bieden, niet kennen. Deze gezinnen beginnen aan pleegzorg vanuit hun betrokkenheid en bieden het 'gewone gezinsleven' aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Dat is een grote stap. Jarabee laat haar pleegouders niet onvoorbereid in het diepe zwemmen.

Aanmelden

Geïnteresseerden zijn op maandag 2 oktober van 16.30 uur tot 18.00 uur welkom in het personeelsrestaurant van Jarabee aan de Helene Mercierweg 5 in Hengelo. Aanmelden kan tot 28 september via academie@jarabee.nl . Er is plek voor 10 externe professionals. Vol is vol.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram