Aanmelden
1616-1010

Kennissessie Onderwijs + jeugdhulp

Op 21 november organiseert het team van Jarabee op School van 16.00-17.30 uur een interactieve kennissessie over de kracht van onderwijs en jeugdhulp. Het thema is dit keer ‘Overgangssituaties. Wat komt daarbij kijken?’. Wat betekenen overgangen binnen of naar een andere school voor kinderen? Wat vraagt dit van hun systeem? Opvang, school, gezin? Doel is om antwoorden op deze vragen samen te voegen, zodat overgangsperiodes voor elke partij steeds soepeler kunnen verlopen.

Aanleiding voor dit thema is dat het team van JOS in haar begeleidingen merkt dat overgangssituaties weleens voor onrust kunnen zorgen. Tijdens de kennissessie willen ze graag informatie verstrekken en ophalen over de moeilijkheden waar een kind of jongere en betrokkenen uit het systeem tegenaan kunnen lopen tijdens een overgangssituatie.

Voorbeelden van overgangssituaties

  • Wat betekent de overstap van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de kleuterschool? Hoe werkt dat in het koppie van zo'n jong kind?
  • Wat kan de overgang van kleuterschool naar een groep 3 met zich mee brengen? Van meestal heel vrij, naar toch wel wat meer gestructureerde dagprogramma's. Minder spelen, meer werken aan tafel. Pakt dat altijd verkeerd uit, of heeft dat ook zo zijn voordelen?
  • Wat komt erbij kijken als een kind van de ene basisschool naar de andere basisschool gaat? Wegens overstap regulier naar speciaal, of wegens een verhuizing naar een andere school. Waar kan een kind tegenaan lopen?
  • Wat betekent de grote overstap van de basisschool naar het middelbare onderwijs? Wat voor gedachten of gevoelens brengt dat teweeg in het brein van een jongere?

Rol systeem

Tijdens de kennissessie wordt ook besproken wat al deze overgangsvormen voor de leerkrachten en voor ouders/verzorgers betekenen. Het team van JOS wil graag van de aanwezigen horen wat er nu al wordt ingezet om overgangssituaties te versoepelen. Waar lopen we nog tegenaan als systeem? Welk beroep doet deze situatie op de leerkracht als ook op het kind/jongere? Ook ervaringen van intern begeleiders of orthopedagogen zijn waardevol om gedeeld te worden.

Aanmelden

De kennissessie is interessant voor leidsters, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, IB’ers en directeuren. Geïnteresseerden zijn 21 november om 16.00 uur welkom in het personeelsrestaurant aan de Helene Mercierweg 5 in Hengelo. Aanmelden kan via  info@jarabee.nl.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram