Aanmelden
3131-0505

Jongeren meer betrokken door de kwaliteitstoolkit

Al een jaar werken de verblijfsgroepen van Jarabee met de Kwaliteitstoolkit Residentiële Jeugdzorg, ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut. De kwaliteitstoolkit is een praktisch hulpmiddel dat gebruikt wordt door jongeren en hulpverleners op de verblijfsgroepen. Het stelt ze in staat om de kwaliteit van de hulp te bespreken en te verbeteren. Bij de verblijfsgroep Dorastraat zijn ze enthousiast over de opbrengsten en de grote betrokkenheid van de jongeren.

Roelien en Christina zijn groepsleiders bij de Dorastraat. Met behulp van de toolkit reflecteren ze met de jongeren op de hulp. De participatie van de jongeren is hoog. Christina: “Iedereen heeft de vragenlijsten ingevuld. Hier staan vragen in als ‘hulpverleners luisteren naar de jongeren en nemen hen serieus’. De jongeren zijn bijvoorbeeld blij met de duidelijkheid die we bieden, ze weten waar ze aan toe zijn. Aan de verbeterpunten werken we met z’n allen, zoals het gemis van een gezamenlijk overlegmoment. De jongeren hebben hierin zelf oplossingen bedacht. Er staat nu maandelijks een bewonersvergadering op de agenda.”

Evalueren tijdens een barbecue

De hoge mate van participatie door de kwaliteitstoolkit sluit goed aan op de praktijk en op de visie die Jarabee. Zowel cliënten als medewerkers praten, ervaren en leren samen. “Alle uitkomsten van de vragenlijsten staan in het groepsactieplan. Tijdens een gezellige barbecue is met de jongeren het groepsactieplan geëvalueerd. Uit de toolkit kwam naar voren dat de jongeren behoefte hebben aan betere communicatie vanuit het team naar de jongeren toe. Dit hebben we gelijk aangepakt. We hebben lijsten gemaakt waarop te zien is wie wanneer werkt, we melden ruim van tevoren dat er een nieuwe jongere komt of wanneer er bezoek komt”, aldus Roelien.

Reflecteren op je werkwijze

“Een aantal jongeren gaf aan dat ze meer betrokken willen worden bij het schrijven van hun werkplan. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, zoals één van de jongere zei. Voor ons betekent dit dat we meer maatwerk gaan bieden. We organiseren meer ruimte voor mentorgesprekken”, vertelt Christina. “De toolkit leeft nog steeds. We reflecteren regelmatig met de jongeren en blijven kijken naar wat we kunnen optimaliseren, zodat het voor de jongeren fijn is om hier te wonen.”

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram