Aanmelden
3030-0505

Jongeren maken seksueel geweld bespreekbaar

Seksueel geweld is een moeilijk onderwerp om te bespreken in de jeugdzorg. Om het taboe te doorbreken, ontwikkelden drie jongeren met Jarabee een product met als doel jongeren in de jeugdzorg tegen seksueel geweld te beschermen.

Aansluitend bij de belevingswereld van jongeren. “We willen het onderwerp bespreekbaar maken, zodat jongeren weten wat ze moeten doen als het in hun naaste omgeving voor komt.”

Fabian (17), Pressilla (23) en Conchita (19) zijn bekend met de zorg binnen Jarabee. Ze hebben een tweedaagse training gevolgd om co-facilitator te zijn van bijeenkomsten met andere jongeren uit de jeugdhulp. Samen met Stichting Alexander en Jarabee ontwikkelden ze een vijfdaags programma. Ze voeren het ook zelf uit, samen met begeleiders. Pressilla: “Ik hoop dat we iets kunnen bereiken door er open over te praten.”

De eerste bijeenkomst met zes jongeren van verschillende verblijfsgroepen zit er inmiddels op. Maud, hulpverlener Jarabee: “Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de definitie van ‘seksuele mishandeling’. Voor iedereen betekent het wat anders. Voor iedereen kan het anders ervaren worden. En dat mag. Het is geen welles/nietes."

Je stem mag er zijn

Fabian vult aan: “Ik wil andere jongeren meegeven dat je stem er mag zijn in welke situatie dan ook. Ik merk dat andere jongeren hierdoor geroerd raken en ik leer er zelf ook weer van.” Mardy, hulpverlener Jarabee: “Dit project versterkt jongeren en maakt ze bewust dat ze het recht hebben om mee te praten en te participeren. We delen zorgen met elkaar. Dit geeft zelfvertrouwen en erkenning.” “Ik heb in de trainingsdagen meer geleerd dan in al die tijd op school”, voegt Fabian lachend toe. Maud: “Vaak zijn we, als hulpverleners, te voorzichtig met het bespreken van dit onderwerp. Het roept veel emoties op. Ook al hebben niet alle jongeren in de jeugdzorg het meegemaakt, veel jongeren op de groep zien dat anderen het wél hebben meegemaakt of risico lopen. Hoe mooi is het dat jongeren hun eigen ervaring kunnen inzetten om hen te helpen. De hulpverleners kunnen het allemaal wel verzinnen, maar zij weten het beste wat er leeft onder leeftijdsgenoten en spreken dezelfde taal. Dát is wat werkt.”

Programma

Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten die van het begin tot eind samen met de jongeren is ontwikkeld. Dit is ook direct de kracht van het programma. Interactief, veel afwisseling tussen theorie en activiteiten en aansluitend op de belevingswereld van jongeren. Tijdens de bijeenkomsten wordt er nagedacht over een product om seksueel geweld tegen te gaan, wat dit gaat worden staat dus nog totaal open.

Tot slot laat Conchita weten: “Het is gewoon super om iets te kunnen betekenen, gewoon mooi om te doen.”

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram