Aanmelden
1313-0808

Jongeren aan de slag met D.O.E.

Survivallen in het klimbos op het Rutbeek in Enschede en al doende bouwen aan je zelfvertrouwen. Dat gebeurde onlangs tijdens de kick-off van de zomeractiviteiten van het D.O.E.-project, dat staat voor Denk Onderneem Ervaar. In dit project zet Jarabee Ervarend Leren methodisch weg voor de jongeren in de verblijfsgroepen, naast de al geboden hulpverlening.

Groei

Het D.O.E.-project bestaat uit de drie thema’s: inspireren, activeren en systeem activiteiten. Tijdens de wekelijkse zomeractiviteiten staat het thema inspireren centraal. Het ontdekken van talenten en kwaliteiten bij jezelf is hierbij de basis. Pedagogisch medewerker Douwe Voortman vertelt: “De survival daagde de jongeren al direct uit. Een voorzichtige jongere, die niet veel van haarzelf laat zien, twijfelde of ze het durfde om over een balk heen te lopen, die dicht bij de grond was. Aan het einde van de activiteit zat ze hoog in de bomen. Na afloop zei ze zelf “dat ik dit kan en durf". Ze had zichzelf verrast en bloeide ervan op.” De D.O.E.-Zomeractiviteiten zijn een succes. Van een workshop graffiti tot een bootcamp, veel jongeren doen met plezier mee. Douwe: “Hoe ze de eerste keer aankwamen en hoe ze nu allemaal meedoen, geweldig! De groep is al zo gegroeid.”

Positiever zelfbeeld

Ervaringen als deze zijn belangrijk voor kwetsbare jongeren die soms worstelen met een laag zelfbeeld of gebrek aan zelfvertrouwen. Door middel van bijvoorbeeld muziek of sport, maar ook lachen en plezier maken werken ze (onbewust) aan een positiever zelfbeeld. De jongeren leren samenwerken en trots te zijn op wat ze kunnen. “Na de zomer krijgt het D.O.E.-project vervolg, onder andere in de vorm van inspiratieavonden”, vertelt Douwe. “Jongeren bepalen zelf de onderwerpen. Bijvoorbeeld ‘wat moet ik allemaal regelen wanneer ik 18 jaar ben?’. Samen zorgen we voor de verdere invulling en daar waar gewenst worden (ervarings)deskundigen ingezet.”

Insteek D.O.E.-project

Jarabee-directeur Marian Oosterbroek is enthousiast over het D.O.E.-project: “D.O.E. is voor onze jongeren en hun systemen en heeft als doel om gedragsveranderingen en veranderingen in interactiepatronen te verstevigen. Dit doen we middels ervarend leren en de inzet van ervaringsdeskundigen. We proberen leersituaties te creëren die uitnodigen tot ontwikkeling”, vertelt Marian. Deze zomer is er een goede start gemaakt. Marian: “Het is goed om te zien dat we met de zomeractiviteiten al zoveel kunnen bereiken bij de jongeren. En daarnaast zijn het gewoon leuke activiteiten om te doen voor de jongeren en de medewerkers.”

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram