Aanmelden
2525-0909

Jarabee zet verder in op ambulantisering

Elk kind heeft het recht om veilig op te groeien en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Soms dreigt er een achterstand in de ontwikkeling of toont het kind atypisch gedrag.Jarabee kent een lange traditie van diagnostiek en behandeling van het Jonge Kind en zijn gezin. Ondersteuning, begeleiding en behandeling vindt thuis of zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind plaats.

We doen dit samen met iedereen die het belangrijk vindt dat het goed gaat met het kind. Vanuit deze visie hebben we een verdere doorontwikkeling gemaakt op de ondersteuning die we bieden voor jonge kinderen en het gezin. Hier brengen we jullie graag van op de hoogte.

Hoe ziet de ondersteuning voor jonge kinderen (0-6 jaar) eruit?

  • Zorgen rond het opvoeden en ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 6 jaar) benaderen we altijd vanuit de invalshoek van ambulante ondersteuning.
  • We spreken met ouders en observeren het kind in de thuissituatie of eigen leefomgeving, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal. Wanneer onduidelijk is wat de verschillende componenten zijn die de problematiek veroorzaken of in stand houden, vindt er diagnostiek plaats.
  • De specialistische hulpverlener kan direct en adequaat interventies bieden en ondersteuning geven aan ouders en/of de omgeving van het kind.
  • In principe vindt behandeling en observatie/diagnostiek plaats in de dagelijkse situatie thuis of de leefomgeving van het kind. Wanneer blijkt dat dit niet haalbaar is zoeken wij in afstemming met ouders en verwijzer een oplossing voor een tijdelijke deeltijd opname bij één van onze belangrijke samenwerkingspartners.
  • Het infantcentrum van Jarabee als fysieke locatie is daarmee verleden tijd.

Wat is het resultaat van de ambulante ondersteuning?

Einddoel van het traject is, dat er een geïntegreerd, multidisciplinair diagnostisch beeld is van het kind en het gezinssysteem met een gericht advies voor voortzetting van de hulp of eventuele andere vervolghulp.

Hoe verwijs ik kinderen door?

Verwijzers, zoals de gemeentelijke toegang, gecertificeerde instellingen en/of medisch specialisten (huisartsen, kinderartsen, kinderpsychiaters of andere specialisten) kunnen cliënten op verschillende manier aanmelden:

  • voor normale verwijzingen bel 0900 527 22 33 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) of mail via welkom@jarabee.nl
  • voor spoedzorg bel 085 4846248

Voor het inkoopjaar 2018 zal een zorgtoewijzing voor het product systeemgerichte diagnostiek JOH 43 in combinatie met individuele behandeling JOH 05/06/07 (afhankelijk van de intensiteit) volstaan voor deze interventie.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram