Aanmelden
2020-1212

Jarabee versterkt Achterhoek

Vanaf 1 januari 2017 bieden we naast jeugdhulp in de 14 Twentse gemeenten, ook zorg in de Achterhoek. Het gaat om pleegzorg en gezinshuizen in de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten. We zijn erg blij dat we ook in de Achterhoek jeugdigen, die (tijdelijk) in hun ontwikkeling worden bedreigd, hulp kunnen bieden.

Pleegzorg en gezinshuizen in de Achterhoek

We bieden pleegzorg aan jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen door een onveilige situatie, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden en/of afwezige ouders. De betreffende jeugdigen hebben meestal het nodige aan ingrijpende situaties meegemaakt. Afhankelijk van de vraag richt pleegzorg zich op terugkeer naar huis, stabilisering van de plaatsing in het pleeggezin of ondersteuning aan de thuissituatie.

Kinderen en jongeren gaan in een gezinshuis wonen als er sprake is van zowel kind-eigen problematiek als van problematiek in de omgeving van het kind. De kinderen en jongeren in gezinshuizen groeien op in een veilige en stabiele woonomgeving binnen een professionele gezinssituatie, waarin hun ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Uitvoering hulpverlening

Voor meer informatie over de uitvoering van de hulpverlening, kunt u contact opnemen met Rita Harmelink, Accountmanager Jarabee. Te bereiken via rharmelink@jarabee.nl of 074-2561900.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram