Aanmelden
1010-0808

Jarabee verduurzaamt voor de jeugd

Jarabee zet al enige tijd intensief in op het verduurzamen van de organisatie. We werken onder andere samen met SWB om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Bestuurder Gitta Griffioen: “We verduurzamen voor de kinderen en jongeren die uiteindelijk de toekomst zijn. Daarbij zetten we in op drie duurzaamheidsgebieden: mobiliteit, huisvesting en sociale duurzaamheid - zoals in de samenwerking met SWB tot uiting komt.

Dankzij subsidies van provincie Overijssel en de landelijke subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie kunnen we ons duurzaamheidsbeleid uitvoeren.”

Sociale duurzaamheid

Medewerkers van SWB werkten al bij Jarabee in de catering in het personeelsrestaurant. Inge Kroezen, beleidsmedewerker van Jarabee vertelt: “Nieuw is dat de collega’s van SWB ook verantwoordelijk worden voor het pantrybeheer, ondersteuning van de receptie en het netjes houden van vergaderzalen. Op deze manier komen ze in aanraking met verschillende werkzaamheden. Dit vergroot het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen, met als ambitie een reguliere baan. Bovendien hebben we in de combinatie Visschedijk/SWB een nieuwe leverancier voor de schoonmaak gevonden. Voor de aanbesteding die hiermee gepaard ging hebben we verschillende doelstellingen geformuleerd waarbij sociale duurzaamheid een heel belangrijk thema was. We zijn heel blij dat we hierdoor nog meer medewerkers van SWB aan het arbeidsproces kunnen laten deelnemen.”

Eerdere acties

Jarabee heeft al de nodige duurzaamheidsacties doorgevoerd. Kroezen: “Grootste aanpassing is dat we ruim tweehonderd zonnepanelen op de daken van drie locaties hebben laten leggen. Samen met de jongeren die bij ons verblijven denken we na over aanpassingen om een pand te verduurzamen. Mooi om ze hier bij te betrekken en samen na te denken over wat beter kan en impact heeft. Ook op het gebied van mobiliteit zijn de nodige voorzieningen getroffen. Denk hierbij aan mobiliteitskaarten voor medewerkers die met het OV dienstreizen willen maken en elektrische auto’s die medewerkers kunnen reserveren. Tot slot hebben de pedagogisch medewerkers een aantal elektrische fietsen tot hun beschikking voor het woon-werkverkeer. In samenwerking met Twente Mobiel stellen we elektrische fietsen ter beschikking.”

Meer lezen over hoe Jarabee de organisatie aan het verduurzamen is?

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram