Aanmelden
2020-0101

Jarabee stopt met de begeleiding van AMV’ers

Jarabee gaat stoppen met de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (jongeren onder de 18 jaar met een verblijfsstatus, ook wel AMV’ers genoemd) in Twente. Het achterblijven van het verwachte aantal AMV’ers maakt het om bedrijfseconomische redenen niet langer verantwoord door te gaan met de begeleiding.

Jarabee blijft de jongeren begeleiden tot we een zorgvuldige overdracht hebben kunnen doen naar een andere organisatie. Dit doen we in nauwe afstemming met de betreffende gemeente en met het Nidos. Jongeren die op dit moment 18+ zijn en nog begeleiding vanuit Jarabee krijgen, houden deze begeleiding tot het moment waarop ze zelfstandig verder kunnen. 

Jarabee startte in januari 2016 met de begeleiding van AMV’ers in Twente als opdrachtnemer van het Nidos. Op dat moment was de stroom van asielzoekers naar Europa op haar hoogtepunt. Nidos en Jarabee kwamen overeen dat Jarabee in Twente honderd tot tweehonderd jongeren zou gaan opvangen. Op basis van die afspraak heeft Jarabee een bedrijfsonderdeel opgezet dat verantwoordelijk is voor huisvesting en begeleiding van deze groep. In constructieve samenwerking met Twentse gemeenten zijn we erin geslaagd in korte tijd een grote groep AMV’ers op te vangen in onze regio.

Turkije-akkoord

Medio maart 2016 werd het Turkije-akkoord bekrachtigd. Met deze en andere maatregelen kwam er een abrupt einde aan de stroom (jonge) asielzoekers naar Nederland. Voor Jarabee betekent dit dat er in plaats van de overeengekomen opvang van 100-200 plaatsen, op dit moment maar 30 AMV’ers bij ons in begeleiding zijn. Vanaf minimaal 100 AMV’ers kan Jarabee een gezonde bedrijfsvoering realiseren en op een verantwoorde manier voor begeleiding zorgen.

Besluit tot stoppen

Dat heeft ons gedwongen tot het besluit binnen afzienbare tijd te stoppen met het begeleiden van AMV’ers in Twente. Een besluit dat ons aan het hart gaat. Want onze begeleiders en ondersteuners hebben zich het afgelopen jaar met hart en ziel ingezet voor deze nieuwkomers. Het is prachtig om te zien hoe een groot deel van deze jongeren inmiddels haar plek heeft gevonden in de Twentse samenleving.

Hoe verder?

Uiteraard staat het welbevinden van deze jongeren voorop. Het besluit wordt daarom ook niet per direct doorgevoerd, omwille van de continuïteit van de begeleiding:

  1. Jarabee blijft jongeren begeleiden tot we een zorgvuldige overdracht hebben kunnen doen naar een andere organisatie. Dit doen we in nauwe afstemming met de betreffende gemeente en met het Nidos.
  2. Jongeren die op dit moment 18+ zijn en nog begeleiding vanuit Jarabee krijgen, houden deze begeleiding tot het moment waarop ze zelfstandig verder kunnen.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram