Aanmelden
1616-0303

In Twente is een groot tekort aan gezinshuisouders

In Twente is een groot tekort aan gezinshuisouders. Gezinshuis.com houdt, in samenwerking met Jarabee, een informatiebijeenkomst om nieuwe gezinshuisouders te werven.

Ruim 44.000 kinderen in Nederland kunnen niet thuis wonen, omdat er problemen zijn in hun gezin. Bijna 2.000 van deze kinderen hebben intensieve professionele zorg nodig. Het beste ontwikkelperspectief voor deze kinderen is opvang in het gezin van een professionele hulpverlener: een gezinshuisouder.

Stevig in je schoenen staan

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt voor enkele kinderen en jongeren gedurende lange tijd van hun leven. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van kinderen met vaak een complexe problematiek. Gezinshuisouders zijn stabiele, professionele opvoeders die stevig in hun schoenen staan.

Opgroeien in een gezin

Als het thuis niet meer gaat, kan een kind uithuisgeplaatst worden. Het beste alternatief is dan om op te groeien in een gezin. Door middel van het gewone leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. En om volop mee te doen in de maatschappij en zo zelfvertrouwen op te bouwen. In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. De ouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Ze zijn er 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over gezinshuisouders en het aanmelden voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 28 maart 2017 om 19.30 uur aan de Helene Mercierweg 5 te Hengelo.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram