Aanmelden
0606-0202

In 2020 passend onderwijs voor alle kinderen

De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden willen ervoor zorgen dat het aantal kinderen dat niet naar school gaat, fors daalt. Er moet sneller hulp komen, leerlingenvervoer mag geen probleem meer zijn als er een school is gevonden en er komt meer aandacht voor preventie.

De afspraken zijn een regionale uitwerking van het landelijke Thuiszitterspact, dat vorig jaar werd gesloten om de problemen aan te pakken. Oud-Kinderombudsman Marc Dullaert, aanjager van het pact, is trots op de brug die is geslagen tussen onderwijs en zorg. "‘Het kan echt zorgen voor een landelijke doorbraak."

Preventie

"Er was geen structureel contact. Wij zorgen ervoor dat zodra het niet goed gaat met een kind op school, alle partijen er meteen bij worden betrokken. Die focus op preventie is heel belangrijk. Zodra het kind thuis zit ben je eigenlijk al te laat", zegt Dullaert. Een groeiend aantal kinderen in Nederland zit thuis terwijl ze leerplichtig zijn. In totaal vallen zo’n tienduizend jongeren per jaar op deze manier buiten de boot.

Niet langer dan drie maanden thuis zonder passend onderwijs

Het Thuiszitterspact is gesloten door de staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid). Zij moeten er samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen voor zorgen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwijs. De oorzaak van thuiszitten is volgens de initiatiefnemers bijna altijd een combinatie van onderwijs- én jeugdhulpproblematiek. Daarmee is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, samenwerkingsverband en gemeente.

Onderwijs-zorgklas

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning, aandacht en uitdaging nodig. In Twente kan dat bij De Regenboog. De Regenboog is een onderwijs-zorgklas. In een onderwijs-zorgklas komen leren en zorg samen. Specialisten op het gebied van onderwijs en kinderen werken hierbij als een team samen.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram