Aanmelden
2424-0505

'Ik wou dat ik uit jouw buik was gekomen'

Elke keer weer zijn ze verrast door de kracht van de methodiek. Jolanda en Viola zijn beide hulpverleners en begeleiden de kortdurende behandeling Ouder-Kind-Interactie Bewegingsspel (kortweg OKI-B) al ruim 9 jaar. Hierin leren ouders en pleegouders af te stemmen op de behoefte van kinderen door middel van spelen. 

Ambulant gezinshulpverlener Viola: "We kijken bijvoorbeeld: neemt de ouder of het kind de regie? We zien vaak dat kinderen vanuit onveiligheid de regie in het spel pakken en alles willen controleren. Als we dan een spel doen waarbij het kind op een kleed ligt en moeder dat kleed door de kamer trekt, kan dat een grote overwinning zijn voor beiden. Het kan een manier zijn om bepaalde patronen te doorbreken en te overstijgen. Ook het gebruik van de ruimte is belangrijk. Gebruikt het kind alle ruimte in de speelkamer? We nemen een aantal sessies op video op en kijken het samen met de ouders terug. Wat laat het kind zien en hoe kijkt de ouder daarnaar?"

Wij ondertitelen het gedrag

Ze vertelt verder: "Door spelvormen die inspelen op de relatie, krijgen opvoeders de mogelijkheid om in een veilige, gecontroleerde omgeving spelenderwijs positieve opvoedingsvaardigheden te oefenen. Om de sensitiviteit van de ouders naar het kind te vergroten, ondertitelen wij als behandelaar het gedrag van de kinderen. Het kind krijgt de mogelijkheid om zijn responsiviteit te vergroten en positieve ervaringen op te doen met zichzelf en de opvoeder. Dit zijn ervaringen die niet van nature tot stand zijn gekomen of gestagneerd raakten door de hechtingsproblemen."

Bij de videofeedback ontwikkelen opvoeders meer gevoeligheid door middel van reflectie op hun eigen handelen. Stemmen ze lichamelijk genoeg af op het kind? Gaandeweg leren ze adequate reacties te geven op de contact- en communicatiesignalen van het kind.

Ik mag bij jou blijven

De methodiek is ontwikkeld in de praktijk en is geschikt voor gezinnen waar de relatie tussen kind en ouders verstoord is. Ouders hebben het gevoel hun kind niet meer te bereiken. De hulpverlener ondersteunt het bewegingsspel en benoemt wat er gebeurt. Pleegzorgbegeleider Jolanda vertelt: “Ik kijk naar het positieve in de interactie; welke mogelijkheden hebben ouders en kind in hun gezamenlijke spel? We ondersteunen de relatie, en geven zo de mogelijkheid samen nieuwe, positieve ervaringen op te doen, die ervaringen uit het verleden wat meer naar de achtergrond laten gaan. ​​​

Doordat ouders met kinderen spelen, komt er beweging in de relatie. De verbinding maken is heel belangrijk en dat bedoelen we ook heel letterlijk: aanraking. Zo is er bijvoorbeeld een oefening die ‘het Veilige Huis’ heet. In deze oefening voelt het kind de veiligheid van moeder, een gevoel van ‘ik mag bij jou blijven’. Dit klinkt misschien simpel, maar we zien gezinnen die elkaar al maanden niet hebben aangeraakt. Langzamerhand komen er weer positieve momenten in de relatie tussen ouder en kind. Beetje bij beetje bouwen ze de relatie weer op. Wat het bijzonder maakt is het lichamelijke en non-verbale van deze methodiek, het gaat echt om voelen en ervaren. Wat gebeurt er in je lijf als je dit zo doet? Ze maken verbinding met hun eigen lichaam en dat van de ander. Door veilig en beschikbaar te zijn bieden ouders het kind de mogelijkheid emoties beter te reguleren, stress te verlagen en troost te vinden bij de ander. Soms ontgroeien gezinnen het fysieke stuk en kan de drempel om elkaar weer te knuffelen steeds groter worden. Ze zijn elkaar onderweg kwijtgeraakt.

Wanneer en hoe zet je OKI-B in?

In overleg met gezinsvoogden of wijkcoaches zetten we OKI-B op allerlei manieren in. OKI-B als specialistische jeugdzorgmethode kan geïntegreerd worden in een lopend ambulant traject. Het geeft een enorme toegevoegde waarde aan trajecten met kinderen tot 12 jaar.

We gebruiken het veel bij pleegouders en pleegkinderen. Pleegkinderen worstelen vaak met kwesties als: ‘mag ik wel van twee mama’s houden?’ Ik weet nog dat een pleegkind tijdens een spelvorm tegen haar pleegmoeder zei: ‘ik wou dat ik uit jouw buik was gekomen’. Het geven van zulke woorden aan een complex gevoel kan dan voor een nieuwe opening zorgen. Dit is één van de vele redenen dat ik deze methode zo krachtig vind!”

Geïnteresseerd? In onze folder lees je meer. Of mail naar oki-B@jarabee.nl.

Strategische koers van Jarabee

De strategische koers van Jarabee gaat uit van de eigen kracht van een kind en de omgeving. We versterken de relatie van het kind met de omgeving, waarvan de (pleeg)ouders de belangrijkste personen zijn. Ouder-Kind-Interactie Bewegingsspel kan die relatie ondersteunen en versterken, waardoor het gezin zelf verder kan.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram