Aanmelden
2121-0707

Iedere jongere een Toekomstplan

"Iedere jongere binnen Jarabee een Toekomstplan". Dit staat hoog op de agenda bij Jarabee. Afgelopen mei zijn we begonnen met een pilot op één van onze verblijfsgroepen. Alle jongeren die op deze groep wonen schrijven hun eigen Toekomstplan en zoeken daarbij een JIM (Jouw Ingebracht Mentor). In 2023 hopen we dat elke jongere boven de 16 jaar een Toekomstplan heeft. En om nog een stap verder te gaan: dit Toekomstplan zal het cliëntplan vervangen. Want dat is toch vooral door volwassenen bedacht.

Kim en Danielle, pedagogisch medewerkers op de verblijfsgroep waar de pilot plaatsvindt, vertellen waarom zij deelnemen: "Wij zijn vooral heel enthousiast over het feit dat dit toekomstplan echt voor jongeren is: een plan dat jongeren zelf vanaf de start mee kunnen nemen in hun verdere verloop van de hulpverlening. Dat wij daar nu onderdeel van mogen zijn, zien wij als een grote meerwaarde: als de jeugd de toekomst is, moet je er ook goed voor zorgen!" 

Wat maakt zo'n Toekomstplan bijzonder? 

Een Toekomstplan wordt samen met een jongere, het eigen netwerk en verschillende organisaties gemaakt. Samen met de jongeren bespreken we wat hun dromen en motivaties zijn en kijken we of dit realistisch en haalbaar is. Aan bod komen alle leefgebieden; wonen, school, werk, financiën, gezondheid etc. Jongeren hebben zelf de regie over hun Toekomstplan. Samen met hun netwerk zijn zij eigenaar van het probleem én van de oplossing. Hun toekomst komt samen in één plan waarin de jongere centraal staat en dat met de jongere meegroeit. Het hoofddoel is om de jongvolwassene zo vroeg mogelijk voor te bereiden op zelfredzaamheid. Ook is het een manier om met alle betrokken instanties samen aan dezelfde doelen te werken. 

Een groot verschil met het ‘gewone’ cliëntplan is dat het begint met: 'wie is voor jou belangrijk?'. Daarna gaan we pas kijken naar de ‘wat’ en ‘hoe’. In het Toekomstplan neemt het netwerk van de jongere dus een belangrijke plaats in. Zo is de eerste stap in het Toekomstplan: 'vind een JIM' (Jouw Ingebrachte Mentor). De jongere kiest een JIM binnen zijn eigen netwerk, die fungeert als vertrouwenspersoon, maar ook de vertegenwoordiger is richting de hulpverlening. Het netwerk zit dus ook aan tafel en krijgt formeel een stem. De professional heeft de kennis over de problematiek en de JIM heeft het vertrouwen van de jongere en kennis over de situatie.

Wat eraan voorafging 

Voorgaande jaren deden we mee aan een pilot met de gemeente Hengelo en verscheidene organisaties, van JBOV tot het ROC en Welbions. Deze pilot heeft ervoor gezorgd dat enkele jongeren uit Hengelo nu een JIM hebben. Toen dit waardevolle project op zijn einde liep, hebben we als Jarabee besloten om er een vervolg aan te geven, met een grote nadruk op de Toekomstplannen. De Toekomstplannen passen namelijk helemaal in de nieuwe strategische koers van Jarabee, die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt, de inzet van het eigen netwerk en de samenwerking met andere partners. 

Of zoals gedragswetenschapper Robin de Kaste het verwoordt: “Uiteindelijk zijn wij, hulpverleners, 'slechts' passanten. In plaats van dat we overnemen, ondersteunen we het systeem en leggen we het eigenaarschap weer terug waar die hoort...bij de jongere en diens netwerk.” Want dat netwerk, dat blijft hopelijk voor altijd. 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram