Aanmelden
1212-0606

Geslaagde sessie onderwijs en jeugdhulp

Op 6 juni jongstleden organiseerde het team van Jarabee Op School (JOS) haar eerste kennissessie om een brug te slaan tussen onderwijs en jeugdhulp.

Zo’n dertig professionals kwamen bijeen om te leren en ervaringen te delen. De aanwezigen zijn werkzaam op kinderdagverblijven, basisscholen, speciaal onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs, precies de terreinen waar JOS ook werkzaam is. Allen waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden en onderschreven dat een succesvolle samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, elk vanuit hun eigen expertise, een grote meerwaarde heeft voor kinderen en jongeren. “Tijdens de kennissessie werden er casussen besproken en was er ruimte voor het stellen van vragen. De bijeenkomst was interactief en leerzaam. Ik ben enthousiast!”, aldus een van de deelnemers. “Ik weet nu beter wat JOS is en dat ze bijvoorbeeld kunnen helpen ondersteunen bij het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden en zelfs een kind komen observeren buiten schooltijd, bijvoorbeeld tijdens de voetbaltraining”.

Gemeenschappelijke focus

Uit diverse onderzoeken blijkt dat onderwijsprofessionals het vaak lastig vinden om hun weg te vinden binnen jeugdzorg. Zo geven ze bijvoorbeeld aan behoefte te hebben om meer te weten over ontwikkelingsstoornissen bij zorgleerlingen. Het zorgaanbod is groot, maar wat is jeugdzorg, wat kan het betekenen, wanneer schakel je hen in en wie doet dat dan? JOS herkent deze en meer vragen en gaat enkele keren per jaar laagdrempelige kennissessies organiseren voor onderwijsprofessionals. Tijdens de kennissessies staan ontmoeten en verbinden centraal, vanuit de gemeenschappelijke focus van beide partijen op het ontwikkelingsperspectief.

Nieuwe kennissessies

Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers behoefte hebben aan kennissessies rondom bepaalde thema’s. JOS neemt de feedback mee en gaat nadenken over een thema voor de volgende kennissessie aan het begin van het nieuwe schooljaar. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via info@jarabee.nl.

Ben je benieuwd naar JOS? Je leest hier wat JOS kan betekenen.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram