Aanmelden
1313-0404

Geslaagde kick-off kwaliteitstoolkit Verblijf

Op 11 april jongstleden was de feestelijke kick-off van de inzet van de kwaliteitstoolkit Verblijf. Jarabee zet deze toolkit in om de kwaliteit van de hulpverlening binnen residentiële setting te toetsen.

Directeur Verblijf Marian Oosterbroek vertelt: “Het Nederlands Jeugd Instituut heeft de vragenlijsten voor dit instrument ontwikkeld en de medewerkers van Jarabee zijn er erg enthousiast over en steken er veel energie in. Bijzonder is dat deze manier van toetsing een zeer hoge mate van participatie van zowel cliënten als hulpverleners kent, iets waar Jarabee voorstander van is.”

Participatie zorgt voor kwaliteit

De toolkit bevat kwaliteitscriteria, vragenlijsten en draaiboeken om verbeteringen door te voeren in de zorg. Zowel de jongeren van een verblijfsgroep vullen de vragenlijsten in, als de groepsleiding. Daarna worden de resultaten per groep besproken onder leiding van twee interviewers. Deze interviewers zijn ook groepsleiders, maar ze zijn werkzaam op een andere verblijfslocatie wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Nadat met beide groepen de resultaten zijn besproken komen alle partijen tot slot samen om de bevindingen te bespreken om gezamenlijk verbeterpunten te formuleren. Het participatieprincipe van de toolkit sluit goed aan op de praktijk én op de visie die Jarabee heeft waarbij zowel cliënten als medewerkers samen praten, doen, ervaren en leren.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram