Aanmelden
2222-1212

Garage2020 Twente wil jeugdhulp overbodig maken

Maatschappelijke vraagstukken veranderen in een steeds versnellend tempo. Het blijkt daarom steeds lastiger binnen de huidige kaders te innoveren. Dat geldt ook voor de Jeugdzorg. Garage 2020 Twente gaat het rigoureus anders doen. Op zoek naar andere oplossingen, met andere kennis en kunde, in een totaal andere omgeving.

Op woensdag 18 januari is er van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst bij Trimotion, Creatieve fabriek te Hengelo. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het concept van Garage2020 en die van Twente in het bijzonder. Je leert daar het idee achter dit initiatief, de kracht, kwartiermakers uit de Garages in Amsterdam en Rotterdam komen hun klinkende resultaten toelichten, je krijgt de gelegenheid om iets te ervaren van de Garage2020 Twente, al je vragen te stellen en je ideeën te delen.

Deel uitmaken van Garage 2020 Twente

Je bent van harte uitgenodigd als je wilt bijdragen aan Garage 2020 Twente. Dat kan op veel manieren, ook daar gaan we het op 18 januari over hebben. Dus heb jij energie, zie jij kansen, wil jij vanuit je eigen ondernemersgeest of organisatie meedoen met Garage2020 Twente? We zoeken de hulp en expertise van mensen met en zonder zorgbril. Die de kaders van de organisaties niet kennen of willen respecteren. Die fris, creatief en met inzet van nieuwe mogelijkheden en denkwijzen andere oplossingen aandragen. In een open dialoog en in een korte tijdsspanne werken we samen met jongeren en gezinnen aan vraagstukken.

Nieuwe oplossingen…

Garage2020 Twente combineert de inhoudelijke kennis van zorgprofessionals, met de hulp van andere mensen met uiteenlopende kennis en kunde als ontwerpers, data analisten, webdesigners, filosofen, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, kortom eenieder die een bijdrage kan leveren. Zij gaan, samen met jongeren, gezinnen, aan de slag gaat met het bedenken van nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. De kracht zit ‘m in het combineren van nieuwe technieken en van nieuwe invalshoeken. We gaan niet binnen een organisatie aan het werk, maar juist buiten de kaders om. Het doel is in korte tijd, grote resultaten neer te zetten. De term ‘Garage’ refereert aan de garages waarin bedrijven als Apple en Google hun innovatieve ideeën voor de toekomst ontwikkelden.

…op Twentse leest geschoeid

Garage 2020 Twente maakt deel uit van een landelijk netwerk van Garages2020: nieuwe broedplaatsen voor nieuwe ideeën in de jeugdzorg. Amsterdam is al gestart, hetzelfde geldt voor Rotterdam, Twente wordt de derde Garage2020. Hoewel we nauw samenwerken in het landelijke Garage2020-netwerk, benaderen we het in Twente vanuit onze eigen cultuur. Noaberschap zit verweven in de Twentse cultuur. Juist vanuit die gedachte werkt Garage2020 Twente aan radicaal andere oplossingen, ingebed in de Twentse cultuur, om traditionele jeugdhulp overbodig te maken en een kansrijk leven mogelijk te maken voor jongeren en gezinnen.

Meld je aan!

Heb jij een maatschappelijk vraagstuk dat om een goed antwoord schreeuwt? Of wil jij vraagstukken onder de loep nemen, creatieve oplossingen bedenken en bovenal het zorglandschap zo veranderen dat alle kinderen en jongeren kunnen profiteren van de kansen in Nederland? We mogen op 18 januari wederom genieten van de gastvrijheid van Trimotion, waarvoor enorm bedankt. Kom op 18 januari naar de creatieve fabriek te Hengelo en laat je inspireren. Als je vooraf even een mailtje stuurt naar Fleur Mensink (fmensink@jarabee.nl ), weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Steve Jobs

Jarabee hecht veel belang aan innoveren en ondersteunt het initiatief. “We willen Fleur en haar team zo goed mogelijk ondersteunen, zonder haar voor de voeten lopen” aldus Jarabee zorgdirecteur Ruud Brinkman. “Daarom doen we bewust een stapje achteruit. Steve Jobs had ook geen directie die elke week kwam informeren of er al een beetje schot in de zaak zat. Wij hebben alle vertrouwen dat Fleur en haar team sterke oplossingen gaan bedenken; dat moet genoeg zijn.”

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram