Aanmelden
2929-0707

Ethiek in de jeugdzorg

Ethiek heeft betrekking op de vraag wat ‘het goede’ is om te doen in bepaalde situaties. Mensen houden zich, bewust of onbewust, vaak en op veel verschillende manieren bezig met het beantwoorden van deze vraag. Ook medewerkers in de jeugdzorg krijgen in de dagelijkse praktijk vaak te maken met ethische vraagstukken.

Het werk brengt namelijk met zich mee dat er persoonlijk op situaties gereageerd en geanticipeerd wordt. Bovendien moet je als jeugdzorgmedewerker rekening houden met de leefwereld en persoonlijke omstandigheden van zowel de ouders als de jongeren.

Bron: CNV, stappen in stilstaan

Jarabee en ethiek

De pleegzorgmatchers en leercoaches van Jarabee hebben een training gevolgd om ethische vraagstukken zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Deze training heeft het team veel opgeleverd: ’Het was met name een eyeopener dat je zo systematisch een ethische beslissing kan nemen’, benoemt matcher Roelanda Bos. Het heeft de medewerkers geleerd vanuit verschillende perspectieven te kijken en er wordt nu bekeken hoe deze training geïmplementeerd kan worden in het dagelijks werk. In dit artikel licht Roelanda verder toe welke ethische dilemma’s zich voor kunnen doen in de pleegzorg en op welke manier Jarabee en zijzelf daarmee omgaan.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram