Aanmelden
3131-0505

Eindelijk rust door de MASIC

Katinka geeft aan er zoveel gebeurd is. Bijna dagelijks. Te veel om allemaal te vertellen. Dat ging lange tijd zo door, mede omdat Katinka geen gebroken gezin wilde. Toen haar ex-partner weer eens tekeerging en haar zoontje naar haar toekroop en zijn hoofd op haar schouder legde, brak ze. Maar ze kon niet zomaar weg. Ze zou haar kind niet meekrijgen of hij zou haar niet weg laten gaan, de deur op slot doen en haar telefoon afpakken. Hij heeft gedreigd wat er zou gebeuren als Katinka vertrok. Katinka: “Mij of mijn kind vermoorden.”

De MASIC zorgde voor een omslag

Katinka en haar zoontje zijn zes jaar lang slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ze vertelt hoe de MASIC voor een positieve omslag in haar leven zorgde.

Na een lange weg via meerdere instanties kwam moeder bij Jarabee terecht. Daar kwam ze in aanraking met de MASIC, een screeningsinstrument voor partnergeweld. De moeder vindt eindelijk erkenning: “Is er nu echt iemand die serieus naar mij wil luisteren?” Voor het eerst wordt ze serieus genomen en geloofd. Nog steeds is ze erg blij met het instrument en hoopt dat het snel landelijk gebruikt wordt, zodat andere ouders niet ‘alle ellende’ met allerlei instanties mee hoeven te maken. Ze denkt dat de MASIC ook door de Kinderbescherming zou moeten worden ingezet.

Toen kwam de uitslag

Vorig jaar juni werd de MASIC bij Katinka en haar ex-partner afgenomen. Het screeningsinstrument bestaat uit een groot aantal vragen. Bijvoorbeeld of je partner je wel eens geslagen heeft. Daar wordt dan op doorgevraagd. Jarabee krijgt zo een beeld van wat er zich heeft afgespeeld in de relatie. Beide ouders beantwoorden de vragen, afzonderlijk van elkaar. Ook wordt er om bewijs gevraagd bij de antwoorden, zoals brieven, diagnoses en foto’s.

In oktober 2020 kregen ze de uitslag. Uit het instrument bleek dat er sprake was van situationeel partnergeweld en dwingende controle. Het advies was dat de vader een persoonlijkheidsonderzoek zou laten doen en dat de moeder traumabehandeling (EMDR) zou volgen. Solo-ouderschap werd geadviseerd, met een omgangsregeling. Begeleide omgang totdat alle trajecten met een goed eindresultaat afgerond zijn. Katinka reageerde in eerste instantie nuchter, maar eenmaal thuis brak ze. Toen haar zoontje naar haar toe kwam rennen, dacht ze: “Voor jou heb ik het gedaan.”

Iedereen krijgt wat diegene nodig heeft

De uitkomsten van het onderzoek worden door de moeder gedeeld in een rechtszaak. Ook de Kinderbescherming hecht waarde aan het onderzoek; het biedt houvast. Daarnaast maakt de MASIC hulp mogelijk voor elke betrokkene. Moeder: “Dat is heel mooi van de MASIC, dat iedereen – slachtoffer, dader, kind – krijgt wat diegene nodig heeft.”

De rust keert beetje bij beetje terug. Het zoontje krijgt nu de therapie die hij nodig heeft. De moeder heeft haar therapie afgerond en is niet langer bang voor haar ex-partner. Ze heeft eenhoofdig gezag gekregen. Ze dankt veel aan het screeningsinstrument. Moeder: “De MASIC heeft mij zoveel goeds gebracht.” Ze is nu trots dat ze uit de vreselijke situatie is gekomen. Ze wil haar pijn die ze ervaren heeft graag omzetten in kracht om andere slachtoffers te helpen. Ze raadt anderen aan om zo snel mogelijk hulp te zoeken: "hoe langer je daarmee wacht, hoe meer schade er wordt aangericht".

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram